Talianskym bankám hrozia v tomto a budúcom roku úverové straty za 9 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

2. 5. 2021 - Talianskym bankám hrozia v tomto a budúcom roku straty z úverov vo výške 9 miliárd eur. Upozornila na to talianska centrálna banka.

Talianskym bankám hrozia v tomto a budúcom roku straty z úverov vo výške 9 miliárd eur. Upozornila na to talianska centrálna banka. Skutočné straty budú jasnejšie po tom, ako sa v plnej miere prejavia ekonomické škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu.

Aj keď podiel firemných úverov označených ako zlyhané je stále nízky, tvorí približne 1,5 % z celkového objemu pôžičiek, Národná banka Talianska poukázala na riziko rastúceho podielu úverov, ktoré ešte zlyhané nie sú, v rámci medzinárodných účtovných štandardov však spadajú do takzvanej fázy 2, uviedla agentúra Reuters. Úvery, ktoré sa dostali do fázy 2 a pri ktorých musia banky vyčleniť viac rezerv, vzrástli v 2. polroku minulého roka o 11 % a z celkového objemu (nezlyhaných) pôžičiek v Taliansku predstavovali 10,7 %.

Ich podiel je ešte vyšší, ak sa do úvahy berú úvery, na ktorých splácanie bolo v dôsledku pandémie nového koronavírusu uplatnené moratórium. Podiel týchto úverov vo fáze 2 predstavuje približne 29 %.

Hodnota úverov, pri ktorých sa uplatnilo moratórium na ich splácanie, dosiahla ku koncu minulého roka 147 miliárd eur, čo predstavuje 9,1 % z celkového objemu poskytnutých úverov veľkými talianskymi bankami. To je podstatne vyšší podiel, než je priemer eurozóny (2,6 %). Vyšší podiel úverov v Taliansku spadajúcich pod moratórium, čo sú často úvery poskytnuté v sektoroch poškodených pandémiou nového koronavírusu, znamená, že veľké talianske banky majú omnoho viac pôžičiek vo fáze 2 než banky v ďalších krajinách eurozóny.