Socialistické plánovanie: Kam sa podela hroziaca banková kríza?

Diskusia 26  
Socialistické plánovanie: Kam sa podela hroziaca banková kríza?
Zdroj: ZH
Foto: SITA/AP;getty images


27. 4. 2021 - Keď zasiahla pandémia koronavírusu, situácia bola pochmúrna a odvtedy sa ešte viac zhoršila. Bankový systém naďalej pokrivkáva a zatiaľ nenastala žiadna kríza. Ako to vysvetliť?

Po finančnej kríze v roku 2008 mnohí v oblasti hedžových fondov očakávali pokračujúci prepad z dôvodu nevyriešenej nerovnováhy, ktorá bola vytvorená menovými a fiškálnymi stimulmi vlád a centrálnych bánk. Tieto opatrenia nedokázali pomôcť, nieto vyriešiť systémové príčiny krízy. Jedným z ich dôsledkov bolo ďalšie oslabenie veľkých západných bánk, najmä európskych. Všeobecne sa očakávala nová banková kríza. Vlani v júni Alasdair Macleod, uznávaný obchodník s cennými papiermi a člen Londýnskej burzy cenných papierov viac ako štyri desaťročia, napísal, že „ďalšou významnou udalosťou  bude takmer určite zlyhanie G-SIB, ak nie v Amerike, tak inde.“ G-SIB = globálna systémovo dôležitá banka. Medzi inými je na tejto čakačke napríklad Deutsche Bank, minimálne od roku 2016, ale zoznam bánk, ktoré už mali skrachovať, je dlhý a plný zvučných mien.

Minulý rok v septembri som prišiel s hypotézou, ktorú som postavil na svojich spomienkach. Vyrastal som v bývalej Juhoslávii v socialistickom režime vlády jednej strany (samozrejme komunistická strana). Svet, v ktorom som vyrastal, bola do značnej miery jedna chronická kríza stagflácie, ktorá nakoniec viedla k hyperinflácii. Zvolal som „heuréka!“ v okamihu, keď som si uvedomil, že napriek tomuto stavu vecí sme nikdy nemali bankovú krízu! Žiadna veľká banka nezlyhala a v žiadnom okamihu sme nemali žiadne runy na banky.

Socialistické plánovanie: Kam sa podela hroziaca banková kríza?

Naša vláda a centrálna banka totiž jednoducho prekonali krízu a vyčarovali peniaze potrebné na pokrytie nedobytných pohľadávok našich zombifikovaných spoločností a udržali systém v chode. To by už teraz malo znieť celkom povedome. Socialistické zombie spoločnosti pokračovali v činnosti a udržiavali milióny zamestnaných, mnohých z nich v nezmyselných zamestnaniach, a tak celý systém kríval, až sa nakoniec rozpadol. Vďaka tlači peňazí bol systém nemŕtvy, ale nebolo možné vyhnúť sa konečným následkom nekontrolovaného kvantitatívneho uvoľňovania - hyperinflácii a kolapsu meny.

Len čo som si uvedomil, že toto je presne to, kam v súčasnosti smerujeme, znova som si prečítal finančný stĺpček Maria Draghiho z 25. marca 2020 na stránkach Financial Times a tam to bolo popísané všetko. V tom čase som vnímal Draghiho článok iba ako ubezpečenie pre trhy v jeho vlastnom štýle „nech to bude stáť čokoľvek“. Ale pri opätovnom preštudovaní jeho slov je zrejmé, že skutočne ohlasoval a zdôvodňoval nový finančný režim: úplný a trvalý prechod od všetkého, čo zostalo zo systému voľného trhu, k úplnému socialistickému systému, kde trhové mechanizmy nahradia politické prostriedky a centrálne plánovanie.

Je zaujímavé, že aj Tuomas Malinen, CEO GnS Economics, predpovedal, že banková kríza nastane v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Malinenovým analýzam, podobne ako analýzam Alasdaira Macleoda niet čo vyčítať. Ich jedinou chybou môže byť predpoklad, že stále fungujeme v systéme voľného trhu, kde zlyhávajúce podniky skutočne zlyhávajú. Podľa nového normálu zlyhávajúce podniky pokračujú aj vďaka fiškálnej a monetárnej štedrosti, pokiaľ zostanú užitočné pri presadzovaní politických a sociálnych inžinierskych agend centrálnych plánovačov.

Socialistické plánovanie: Kam sa podela hroziaca banková kríza?

Sám Mark Carney, ktorý od roku 2008 do roku 2013 pôsobil ako guvernér Bank of Canada a od roku 2013 do roku 2020 ako guvernér Bank of England, v rozhovore pre Bloomberg TV v novembri 2020, povedal, že „... ide skutočne o hľadanie .. plánov prechodu všetkých spoločností a podpory tých, ktorí sú súčasťou riešenia a odoberanie kapitálu tým, ktorí sú súčasťou problému.“ V starom normále by sme umožnili trhom gravitovať smerom k „riešeniam“, ktoré dávali zmysel. V novom normále to urobí politbyro najviditeľnejších a najlepších z nás. Môžeme sa tešiť!

 

Autorom je Alex Krainer, zakladateľ Krainer Analytics. Viac ako 25 rokov pracoval ako trhový analytik, výskumník, obchodník a manažér hedžových fondov. Napísal „Zvládnutie neistoty v obchodovaní s komoditami“, ktorú bristký Financial-Expert ohodnotil ako knihu č. 1 na zozname „5 najlepších komoditných kníh pre investorov a obchodníkov“.