Vládni analytici posúdia rýchlostnú cestu medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou

Pridajte názor  Zdroj:

20. 4. 2021 - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) posúdi ekonomickú efektívnosť plánovanej rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) posúdi ekonomickú efektívnosť plánovanej rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou. Vládni analytici o tom informovali na svojej stránke na sociálnej sieti.

Viacero možností výstavby R8 preverila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci štúdie uskutočniteľnosti. "Celkovo je navrhnutých sedem variantov riešení trasy. Investičné náklady štyroch štvorpruhových variantov sa pohybujú medzi 673 miliónmi eur až jednou miliardou eur, dvojpruhový variant by si vyžiadal investíciu 323 až 442 miliónov eur," uviedol ÚHP.

Cieľom investície je prepojiť R1 a R2 cestou v koridore Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou a pripojiť stredné Ponitrie na sieť diaľnic a rýchlostných ciest. "V súčasnosti regiónom vedie cesta I/64, ktorá prechádza mnohými obcami, čo zaťažuje ich obyvateľov a spomaľuje dopravu," podotkli vládni analytici.

Štúdia uskutočniteľnosti NDS preveruje varianty so začiatkom pri obci Lehota (okres Nitra) alebo pri nitrianskej priemyselnej zóne a koncom pri Bánovciach nad Bebravou alebo obci Hradište (okres Partizánske). "Štúdia zohľadňuje úspory času cestujúcich, úspory prevádzkových nákladov vozidiel, vplyv na nehodovosť a vplyvy na obyvateľov a životné prostredie," doplnil ÚHP.

Počas spracovania štúdie NDS spolupracovala s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ÚHP. Využila pri tom dopravné údaje, ktoré získala Slovenská správa ciest pre štúdiu I/64 Žilina - Topoľčany vypracovanú v rovnakom čase. "Spolupráca investorov je dôležitá na zabezpečenie efektívnosti investícií v tom istom regióne," dodali vládni analytici.

Ekonomickú efektívnosť investície preverí ÚHP v lehote 30 dní.