V dôsledku pandémie môžu byť zasiahnutých chudobou desaťtisíce ľudí

Diskusia 1  Zdroj:

29. 3. 2021 - Aktuálne je chudobou ohrozených 16,3 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 872.000 ľudí. Ukazujú to údaje Štatistického úradu SR.

Aktuálne je chudobou ohrozených 16,3 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 872.000 ľudí. Ukazujú to údaje Štatistického úradu SR. Najviac chudobných ľudí je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, ide takmer o 400.000 ľudí. V dôsledku pandémie nového koronavírusu sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20.000 až 50.000 ľudí, predpokladá ekonomická analytička FinGO.sk Lenka Buchláková.

Ako ďalej upozornila, Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Nerovnomernosť medzi jednotlivými krajmi súvisí predovšetkým s rôznym ekonomickým rozvojom regiónov. "Problémy chudobnejších krajov sa prehlbujú aj v dôsledku stále pretrvávajúcich aspektov, ako je napríklad nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, pomalé tempo budovania dopravnej siete, slabšie sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie a taktiež nižšia vzdelanostná úroveň časti obyvateľstva," vysvetlila.

Horšia situácia s nadpriemerným počtom ohrozených chudobou je okrem Banskobystrického a Prešovského kraja aj v Košickom či v Žilinskom kraji, v ktorých je úroveň chudoby do 20 %. Z pohľadu regiónov sú chudobou najmenej ohrození ľudia v Bratislavskom kraji (7,9 %). Pod celoslovenským priemerom sú regióny Nitrianskeho kraja s 13,1 %, Trnavského kraja s 11,2 % a Trenčianskeho kraja s 10,6 %.

"V chudobou ohrozených regiónoch evidujeme aj vysokú mieru nezamestnanosti, avšak len tretina ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky a príspevky, sa vďaka nim dostáva mimo pásma chudoby. Až dve tretiny v ňom naďalej zostávajú. Títo ľudia si nemôžu dovoliť ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku mimo domu, alebo jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek," komentuje Buchláková. Zdôrazňuje, že táto situácia sa vlani medziročne zhoršila a vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou nového koronavírusu sa počet ľudí v materiálnej deprivácii môže ešte zvýšiť.

Na Slovensku sa chudoba určuje od hranice príjmu 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s dvoma dospelými a dvoma deťmi do 14 rokov je stanovená hranica 853 eur mesačne. Hranica chudoby je odvodená od mediánového príjmu v krajine.