Trh, klam a logika

Diskusia 8  
Trh, klam a logika
Zdroj: GoldSwitzerland
Foto: getty images;SITA/AP


26. 2. 2021 - Pred niečo viac ako štyrmi rokmi, keď sa cena Bitcoinu výraznejšie pohla a keď ho začala viac vnímať aj široká verejnosť, John Hussman zo spoločnosti Hussman Investment Trust napísal rozsiahlu a kľúčovú správu s názvom „Tri bludy: papierové bohatstvo, prosperujúca ekonomika a bitcoin.“ Hlavné odkazy z tejto správy sú svojou trvalou použiteľnosťou aktuálne aj dnes.

Hussmanove kľúčové argumenty nielenže obstáli v skúške času, ale zostávajú ešte relevantnejšie na dnešných trhoch. Hussmanova správa sa začína citátom z diela Charlesa Mackaya Mimoriadne populárne bludy a šialenstvo davov: „Nestavajme sa v pýche našich vynikajúcich znalostí chrbtom omylom našich predchodcov." Dnes sa ale investorom skôr radí, aby radšej spochybňovali slová odborníkov, než aby sa nimi riadili a zároveň pozorne sledovali davovú psychózu. 

Ako pripomína Hussman aj ďalší, klam je komplikovaná vec.

Napríklad najlogickejšie mozgy majú tendenciu cítiť sa imúnnymi pred klamom, ale irónia spočíva v tom, že klamné predstavy, vrátane klamných trhov, politík a cien, sa v skutočnosti vyznačujú nie nedostatkami v logike, ale skôr ich nadmernosťou.

V priebehu cyklickej histórie klamlivých trhových bublín a ich následných prasknutí sa inak „logickí“ a / alebo inteligentní účastníci trhu vždy dostanú do utešujúcej prítomnosti davov. Napríklad v Japonsku, tesne predtým, ako sa index Nikkei v roku 1989 prepadol, sa v Tokiu používal populárny výraz: „ako si môžeme ublížiť, keď všetci prechádzame cez ulicu súčasne?“ Davy samozrejme milujú upokojujúci konsenzus, slučky spätnej väzby a oportunizmus, často na úkor historických lekcií, ignorovaných údajov alebo dokonca zdravého rozumu. Namiesto toho sa davy zameriavajú na aktuálne signály, vysoké kredity a hlasnú logiku cenovej dynamiky na úkor nepríjemnejších šepotov ohľadom rizika. Inými slovami, logické myslenie často prehliada nepríjemné informácie a bude sa držať výlučne údajov, ktoré potvrdzujú nádeje a predsudky. Vytvára sa hromadné vnímanie, ktoré je často mylné. Ako poznamenal Hussman: „Dôvodom, prečo je s bludmi tak ťažké bojovať, je to, že bludy samy osebe vznikajú pomocou logiky.“

Trh, klam a logika

Drvivú väčšinu objektívnych dôkazov, napríklad o nebezpečných a hrubo skreslených rizikových cenách aktív, je možné ľahko preformulovať slovami tvorcov politík zameraných na dlh ako logický „stimul“, či  „podpora“. Logika, že napríklad moderná menová teória so svojou akademickou aurou a blaženými prognózami deficitov bez sĺz (tvorba peňazí bez inflácie) pomaly opustila okrajovú časť ekonomiky a vstúpila do jej popredia ako zdravá, skutočne „logická“ nová cesta vpred.

Rovnako „logické“ sú názvy populárnych politík ako „výnosová krivka“ alebo „kvantitatívne uvoľňovanie“, ktoré, ako už mnohí chápu, sú len dômyselné, dokonca logicky pomenované koncepty maskujúce omnoho zhubnejšiu realitu extrémov. Expanzia dlhu podporená extrémnym vytváraním peňazí logicky vedie k extrémnemu znehodnocovaniu meny. Tieto myšlienky schválené davom si skutočne získali popularitu, sú globálne akceptované nie preto, že sú logické alebo racionálne, ale jednoducho preto, že sa stali prijateľnými pre dav. Stali sa bežnými a prinajmenšom nateraz výnosnými a dokonca „efektívnymi“.

Pre Hussmana, ako aj pre ďalších, ktorí študujú históriu trhu, špekulatívnych bublín alebo dokonca masovej psychológie, sú tieto bludy popularity, logiky, zisku či dokonca efektívnosti nielen nebezpečné, ale z historického hľadiska aj celkom bežné. „Podvedení investori sa navždy snažia ospravedlňovať extrémne cenové ocenenia neustále sa zvyšujúcimi a novými spôsobmi, ktoré nakoniec nie sú ničím iným ako „iba výhovorkou pre pokračujúce špekulácie“, ako by mali čestne priznať zúfalstvo najlepších kreácií.“ Hussman zdôraznil, že takéto bludy nielen že držia retailových  investorov na špekulatívnej vlne, ale tá ich nakoniec aj utopí.

To, na čo Hussman a nespočetné množstvo ďalších logicky zmýšľajúcich ľudí upozorňuje, sa spája s jednoduchou pravdou overenou dejinami od starých Rimanov až po dnešných Elonov Muskov. A síce, že na oceňovaní stále záleží.

Hussmanova správa, ktorá bola prvýkrát zverejnená v decembri 2017, varovala, že špekulatívna bublina sa nevyhnutne premení „na zhruba 65 % stratu indexu S&P po ukončení súčasného trhového cyklu.“ Kritici sa samozrejme tejto logike smiali a pripomínali Hussmanovi a ostatným, že také varovania, ktoré boli vydané pred štyrmi rokmi, už index S&P vyvrátil tým, že neustále rastie aj  napriek niekoľkým prestávkam. Dokázal to zotavením logickejšou „podporou“ Fedu. Takáto „logika“ však neberie do úvahy, že cykly nafukovania bubliny nemajú jasne definované dátumy vypršania platnosti, zvlášť keď sú tieto prirodzené cykly neprirodzene predĺžené rovnako neprirodzeným a nelogickým „stimulom“ zo strany globálnych centrálnych bánk.

Trh, klam a logika

V čase zverejnenia správy, v roku 2017, sa Hussman odvolával na vyhlásenie Fedu, že negatívne úrokové sadzby „sa môžu javiť ako absurdné, ale nie v prípade, že sa im podarí prinútiť ľudí investovať do niečoho viac stimulujúceho pre ekonomiku, ako sú vládne dlhopisy“. Hussman bol presvedčivý nielen v dokazovaní, že „odborná logika“ môže byť otvorene klamlivá, ale aj v tom, ako budú šialené davy nasledovať takýto odborný klam smerom k ešte väčším špekuláciám, väčším bublinám a bohužiaľ, väčšej bolesti, keď to praskne. Stačilo len niečo viac ako štyri roky, odkedy Fed urobil tento takzvane „logický“ návrh, a dnes vidíme, do čoho odvtedy retailoví zákazníci investovali. Napríklad akcie Tesly, bublina všetkých čias. Akákoľvek logická obrana, ktorú môže mať býk Tesly pre svoj „rastový potenciál“, vyvráti kričiaci nesúlad medzi hotovostným tokom a cenou akcií, čo opäť dokazuje Hussmanovo varovanie, že na ocenení stále záleží. Akonáhle sa aktíva vzdialia príliš ďaleko od skutočného ocenenia, koniec je nielen brutálny, ale aj nevyhnutný.

Keď akcie nelogicky rastú na pozadí špekulatívnych politík ako je kvantitatívne uvoľňovanie, či nákup dlhu, ktoré v skutočnosti nemajú logiku aj napriek dôveryhodnej „logike“ tvorcov týchto politík, papierové bohatstvo, ktoré náležite rastie, vytvára ilúziu trvalosti a rovnomernej stability. Ako však už varoval Hussman, investori rýchlo a kolektívne prepadajú kolektívnej ilúzii. Títo „logickí“ investori vždy ignorujú historicky potvrdenú skutočnosť, že väčšina tohto bohatstva sa nakoniec vyparí v klamlivej ekonomike, ktorá sa meria skôr rastom cien akcií ako rastom produktivity.

A potom tu máme fenomén súčasných dní menom bitcoin. „Zistili sme, že celé komunity zrazu upriamia svoju pozornosť na jeden objekt a pri jeho prenasledovaní sa zbláznia. Na milióny ľudí súčasne urobí dojem jeden klam a utekajú za ním, kým ich pozornosť upúta nejaká nová hlúposť, ešte podmanivejšia ako tá prvá.“ Znie to strašne povedome, že? Od tulipánovej horúčky 17-teho storočia až po železnice 19-teho storočia alebo technologické akcie 20-teho storočia, historici trhu dobre poznajú tento fantazijný vzor. Bitcoin samozrejme nie je len tulipán, a ako sám Hussman potvrdil, „samotný blockchainový algoritmus je vynikajúci.“ S tým sa dá súhlasiť, nekryté meny a politiky centrálnych bánk, ktoré za nimi stoja, sú ohromne slabé a potrebujú alternatívny prístup. Ale iróniou je, že žiadne bublinové aktívum, ako je bitcoin, sa nemôže stať zdrojom stability pre niečo také kritické ako je národná alebo globálna mena. Bitcoin nezmizne, ale jeho ocenenia pôjdu hore-dolu, čo samo osebe diskvalifikuje toto aktívum ako racionálne (alebo dokonca „logické“) riešenie pre iracionálny a otvorene falošný globálny trh s menami.

Trh, klam a logika

Proti vytrácajúcemu sa papierovému bohatstvu všetkých svetových papierových mien stojí samozrejme fyzické zlato. Pre niektorých možno nelogické a dokonca zastarané. Áno, fyzické zlato je oveľa menej sexi ako bitcoin, ktorý si každým dňom získava popularitu a špekulatívne momentum. Logická výhoda zlata je v tom, že fyzické zlato má na rozdiel od elektronických bitcoinov inherentnú aj historickú logiku ako pre svoju úlohu (a cenu), tak pri meraní fiat papierikov. Rovnako ako doláre, aj bitcoiny sú kryté vierou, nie fyzickým majetkom. Odporcovia, samozrejme, tvrdia, že Hussmanova logika použitá na vyvrátenie špekulatívnej nelogiky bitcoinu môže byť rovnako použitá proti logike fyzického zlata. Fyzické aktívum, ktoré ma svoje miesto v periodickej tabuľky prvkov na rozdiel od výtvoru softvérového génia, historicky slúžilo na záchranu zomierajúcich mien a bludných dlhových politík celé storočia. Fanúšikovia bitcoinu budú prirodzene vo svojej vlastnej logike podporovanej davom tvrdiť, že fyzické zlato patrí do starého sveta, zatiaľ čo BTC je smerovanie k inteligentnej mene nového sveta. To je skutočne pohodlná obrana, rovnako ako rýchlo rastúce ocenenia BTC.

Je len na vás, či budete uprednostňovať logiku oceňovania, rozumu, histórie alebo oceňovania šialeným davom, ktoré sa práve zamiloval do špekulatívnej „logiky“ bitocinu. Nakoniec si aj história vyberie, ktorú formu logiky uprednostní pred druhou.