Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania sa má uľahčiť

Pridajte názor  
Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania sa má uľahčiť
Zdroj: TASR
Foto: getty images


23. 2. 2021 - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania sa má uľahčiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kolektívnom investovaní, ktorý by mal prerokovať a schváliť v stredu (24. 2.) vládny kabinet. Účinnosť zákona sa navrhuje od 2. augusta 2021.

Dôvodom návrhu novely zákona je podľa Ministerstva financií (MF) SR implementácia európskej legislatívy, ktorej hlavným cieľom je odstránenie prekážok doteraz brániacich správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.

Eurosmernica podľa predkladacej správy zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania. Tým prispieva k vyššej ochrane investorov, ktorí alokovali svoje finančné prostriedky do fondov kolektívneho investovania, ktoré sa distribuujú cezhranične.

Zároveň smernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy.

Návrhom zákona sa podľa rezortu financií upravujú aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo pomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania.

Sankčný režim sa podľa predkladacej správy zavádza aj nad subjektmi, ktoré pôsobia na základe výnimky podľa zákona o kolektívnom investovaní. Rozširujú sa tiež možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektmi, ktoré vykonávajú určité aktivity v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.