Index ospalosti: Základom je byť odpočinutý, aj keď chcete uspieť na trhu

Diskusia 1  
Index ospalosti: Základom je byť odpočinutý, aj keď chcete uspieť na trhu
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


27. 2. 2021 - Dosahujú finanční obchodníci lepšie výnosy na akciovom trhu, ak sú dobre odpočinutí? Intuitívne by sa dalo predpokladať, že úroveň spánku ovplyvňuje aj takéto rozhodovanie.

Niekoľko štúdií určite preukázalo, že spánok ovplyvňuje schopnosť ľudí rozhodovať sa vo všeobecnosti. Aj keď tieto štúdie nepochybne vychádzajú z malých vzoriek účastníkov, ukazujú, že tí, ktorí nemajú dostatok spánku, majú tendenciu venovať relatívne malú pozornosť detailom, slabú pamäť, dosahujú slabý výkon a majú aj výrazné zmeny nálady.

Ale pokiaľ ide o to, či spánok ovplyvňuje finančné rozhodnutia, doterajšie dôkazy nehovoria jednoznačne. Jediným meradlom, ktoré sa používa, sú ročné posuny času, ktoré stále prebiehajú v mnohých krajinách, pretože narušia spánok mnohých ľudí. Niekoľko štúdií použilo tieto údaje, aby zistili, ako sú výnosy na trhoch s akciami ovplyvňované v pondelok, bezprostredne potom, čo sa hodinky posunuli buď o hodinu dozadu alebo dopredu.

Jedna z týchto štúdií z roku 2000 dospela k záveru, že návratnosť bola relatívne nízka, keď obchodníci nemali dostatok spánku, a naznačila, že nedostatok spánku u nich mohol vyvolávať väčšiu averziu k riziku, pretože boli úzkostliví a ťažko sa dokázali sústrediť. Ale neskoršie štúdie, ako napríklad tá z roku 2002, naznačili, že korelácia medzi spánkom a opatrným investovaním nemusí byť natoľko empiricky silná, ako sa pôvodne predpokladalo.

Zmena času pre viac denného svetla má nepochybne svoje štatistické výhody, ale ani zďaleka nie sú ideálnou pre otázky spánku, pretože sa vyskytujú iba dvakrát ročne a vplyv na spánok je relatívne malý, pretože ide o posun len o hodinu. To by mohlo vysvetľovať, prečo sú výskumné dôkazy v tejto oblasti zmiešané.

Najnovšie sa preto vedci pokúsili získať viac odpovedí v tejto oblasti a svoj výskum zamerali na manažéra fondu v Anglicku. Analyzovali jeho investičné transakcie v kontexte údajov o spánku, ktoré si zaznamenal do denníka. Zistili, že jeho spánkové vzorce skutočne ovplyvnili jeho investičné rozhodnutia. V súlade s teóriou zo štúdie z roku 2000 sa správca fondu skutočne pustil do menšieho počtu transakcií, keď nemal dostatok spánku.

Aby vedci zistili, či existuje širšia korelácia, museli zadefinovať väčšiu štatistickú množinu. Vychádzali z toho, že asi 80 % ľudí si vyhľadáva informácie o svojich zdravotných problémoch on-line a nie je dôvod domnievať sa, že investori sa správajú inak. Aj v predchádzajúcich prácach využili výskumníci údaje z Google na zameranie pozornosti investorov na jednotlivé akcie. Preto tentoraz prišli s indexom ospalosti vytvoreného na základe toho, do akej miery ľudia v USA hľadali na Googli 28 relevantných výrazov vrátane takých, ako napríklad „deprivácia spánku“, „prášky na spanie“ a „liečba jet lag“. Niektoré z týchto výrazov vychádzajú z toho, že algoritmu Google ponúkajú potenciálne odkazy na ospalosť na základe automatických doplnkov.

Index ospalosti: Základom je byť odpočinutý, aj keď chcete uspieť na trhu

Čím viac ľudí hľadalo niečo, čo súvisí s ospalosťou, tým viac naznačovali, že asi majú ťažkosti so spánkom. Na rozdiel od zmeny času má takýto index výhodu v tom, že je založený na denných údajoch, a dokáže merať oveľa širší rozsah ospalosti. Na jeho otestovanie ho porovnali s posunom času, ktorý sa bežne spája s ospalosťou. Pri posune času sa zvýši aj počet vyhľadávaní cez Google súvisiacich s ospalosťou.

Index potvrdil, že výnosy na trhoch s akciami sú skutočne dosť nízke v dňoch, keď obchodníci pociťujú nedostatok spánku. Pri každom 1 % dennom prírastku ťažkostí so spánkom u populácie klesla návratnosť akciových trhov o 0,14 %. Zistili tiež, že tieto vzorce sa v nasledujúce dni obrátili, čo môže znamenať, že si obchodníci uvedomia, že ich pôvodné rozhodnutia boli zlé, a podniknú kroky na ich nápravu.

Vedci by mohli potenciálne použiť údaje zo spánkových aplikácií na získanie presnejšej miery vzťahu medzi výnosmi na trhoch s akciami a ospalosťou populácie v priebehu času. Niet pochýb o tom, že čím lepšie tento vzťah pochopíme, tým viac ho obchodníci budú môcť využiť vo svoj prospech. Aj táto vedecká práca je ďalším príkladom toho, ako môžu údaje z on-line vyhľadávania vrhnúť nové svetlo na staré výskumy. Existuje určite veľa ďalších spôsobov, ako tieto výsledky dokáže akademická obec využiť na pochopenie ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia.