V druhej najchudobnejšej skupine krajín: Slovensko má minimálnu mzdu tretinovú oproti Luxembursku

Diskusia 21  
V druhej najchudobnejšej skupine krajín: Slovensko má minimálnu mzdu tretinovú oproti Luxembursku
Zdroj: Fingo
Foto: getty images


9. 2. 2021 - S úrovňou 623 eur v hrubom sa podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat dostala v tomto roku na 13. miesto spomedzi 27 krajín Európskej únie. Najnižšiu minimálku majú dlhodobo v Bulharsku, kde v tomto roku dosahuje úroveň len 332 eur v hrubom, naopak najvyššia, 2202 eur mesačne, je v Luxembursku.

„Na Slovensku poberá minimálnu mzdu približne 4 % Slovákov, čo predstavuje približne 217-tisíc ľudí. Zaujímavosťou je, že rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. Minimálna mzda v členských štátoch s nižšou cenovou hladinou sa pri vyjadrení parity kúpnej sily (PPS) relatívne zvýšila a naopak je relatívne nižšia v členských štátoch s vyššími cenovými hladinami,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Na Slovensku sa výška minimálnej mzdy vypočítava podľa automatického vzorca. Predstavuje 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Hodinová minimálna mzda u nás je v tomto roku vo výške 3,58 eura.

Medzi krajiny, ktoré minimálnu mzdu zavedenú nemajú, patrí Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Minimálne mzdy sa v únii pohybujú v rozpätí od 332 eur v Bulharsku do 2202 eur mesačne v Luxembursku. Každým rokom sa aj napriek jej zvyšovaniu rozdiely zväčšujú. Spomedzi krajín V4, kam patrí susedná Česká republika (579 eur), Maďarsko (442 eur) a Poľsko (614 eur), má Slovensko najvyššiu minimálnu mzdu. 

V druhej najchudobnejšej skupine krajín: Slovensko má minimálnu mzdu tretinovú oproti Luxembursku

„Slovensko patrí k druhej najchudobnejšej skupine krajín, v ktorých sa minimálna hodinová mzda pohybuje v rozmedzí 2,50 až 5 eur. Tridsať rokov demokracie výrazne posilnilo  celého regiónu strednej a východnej Európy. Stále sa však nedarí dohnať západnú Európu čo do výšky platov. Priemerná výška miezd dosahuje iba 25-40 percent miezd vyplácaných v Nemecku,“
doplnila Buchláková.

V kategórii minimálnej mzdy nad 1500 eur v hrubom sú okrem Luxemburska aj Francúzi (1555 eur), Nemecko (1614 eur), Belgicko (1626 eur), Holandsko (1685 eur) či Írsko (1724 eur).  Južanské krajiny majú minimálku vo výške do 800 eur,  kam patrí napríklad Grécko (758 eur), Portugalsko (776 eur), ale v Španielsku sa v tomto roku vyšplhala až nad hranicu 1000 eur (1108 eur).