DCOM umožňuje vo vyše 70 % samospráv podať priznanie k nehnuteľnosti online

Pridajte názor  Zdroj:

26. 1. 2021 - Najneskôr do 1. februára je potrebné podať daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorá bola v roku 2020 predmetom kúpy, predaja, alebo sa zmenil jej charakter, napríklad skolaudovaním rozostavanej stavby.

Najneskôr do 1. februára je potrebné podať daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorá bola v roku 2020 predmetom kúpy, predaja, alebo sa zmenil jej charakter, napríklad skolaudovaním rozostavanej stavby. "V prípade viac ako 70 percent obcí to možno urobiť elektronicky,“ pripomína výkonná riaditeľka Datacentra elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Katarína Lešková.

Ide o samosprávy, ktoré využívajú Informačný systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM). "Celý proces je v tomto prípade rýchly a jednoduchý. Nielenže netreba nikam chodiť, no DCOM využíva aj inteligentné formuláre, prostredníctvom ktorých netreba zadávať žiadne údaje, ktoré už o vás obec a štát poznajú,“ objasňuje Lešková.

Vysvetľuje ďalej, že ak niekto napríklad predal pozemok, a priznaním obci oznamuje ukončenie daňovej povinnosti, formulár DCOM si údaje o ňom automaticky natiahne z Katastra nehnuteľností. Rovnako sa načítajú aj údaje, ako meno, priezvisko i adresa trvalého pobytu. Takto vypísané daňové priznanie potom stačí elektronicky podpísať a odoslať na obec. "Novým benefitom je tiež to, že môžu služby DCOM využiť aj ľudia, ktorí nedisponujú aktívnym elektronickým občianskym preukazom, čítačkou kariet a schránkou na portáli slovensko.sk. Nahradia ich totiž mobilnou aplikáciou mID,“ upozornila Lešková.

Prostredníctvom informačného systému DCOM a mID možno tiež zaplatiť daň. Obec dokáže do osobnej zóny používateľa v DCOM doručiť aj platobný výmer doplnený o QR kód, ktorý stačí naskenovať cez mobilnú bankovú aplikáciu a takto zaplatiť.

Lešková pripomína, že podobne ako daňové priznanie k nehnuteľnosti si možno v informačnom systéme DCOM vybaviť aj iné služby samospráv. "Napríklad požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, zaregistrovať si psa a mnoho iného," potvrdila.

V súčasnosti sú služby DCOM prístupné pre vyše 70 percent obcí a miest a ďalšie rozšírenie sa pripravuje. Aktuálny zoznam je dostupný na stránke www.dcom.sk.