Kľúčových zamestnancov treba zaočkovať v prvej fáze

Diskusia 1  Zdroj:

22. 1. 2021 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR považuje za nevyhnutné, aby boli zamestnanci kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie zaočkovaní už v prvej fáze.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR považuje za nevyhnutné, aby boli zamestnanci kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie zaočkovaní už v prvej fáze. Uviedol to v piatok štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Zamestnanci kritickej infraštruktúry v pôvodnom očkovacom pláne boli, no pri posledných zmenách z neho vypadli.

Z pohľadu energetiky ide najmä o spoločnosti, ktoré zabezpečujú prenos a distribúciu energií alebo ich nosičov. "Tieto potrebujú na bežný chod tak domácnosti, ako aj priemysel či nemocnice, napríklad aj na pohon pľúcnych ventilácií či svietenie a kúrenie v priestoroch, kde sa očkuje," zdôraznil Galek. "Týka sa to však aj jadrových elektrární. Počet ich operátorov, ktorí majú potrebné školenia a prax, je limitovaný. Ak vypadnú naraz, nemá ich kto nahradiť. Rovnako je to aj v prípade dispečerov či servisných technikov, ktorí sa starajú o to, aby nedošlo k výpadku pri prenose a distribúcii elektriny," upozornil štátny tajomník.

Dodávky strategických komodít, ktoré spoločnosti kritickej infraštruktúry zabezpečujú, nie sú nateraz pre pandémiu obmedzené ani ohrozené. "Viaceré z týchto spoločností nám však hlásia rapídny nárast chorobnosti a v niektorých je situácia veľmi kritická. Preto je nevyhnutné okamžite konať," povedal Galek. MH zadefinovalo približne 6000 najkľúčovejších zamestnancov. "Ak oni nebudú čo najskôr zaočkovaní a dôjde k rozšíreniu ochorenia na pracovisku, môže nastať situácia, že nebudú môcť nastúpiť do práce, nebude ich mať kto nahradiť a zostaneme bez elektriny, plynu, tepla či vody," varoval Galek, ktorý je pripravený o tejto téme ďalej rokovať s rezortom zdravotníctva.