Arca Investments podala nový insolvenčný návrh v ČR, súd ho obratom zamietol

Pridajte názor  
Arca Investments podala nový insolvenčný návrh v ČR, súd ho obratom zamietol
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Jaroslav Novák


21. 1. 2021 - Česko-slovenská investičná skupina Arca Capital sa pokúsila znovu otvoriť konkurzné konanie v Českej republike. Súdy na sklonku minulého roka pritom Česko ako miesto konania insolvencie zamietli. Materská spoločnosť Arca Investments však podala nový návrh na insolvenciu aj návrh na reorganizáciu. Samostatný insolvenčný návrh podala aj J&T Banka ako zabezpečený veriteľ. Mestský súd v Prahe však vzápätí návrhy na insolvenciu za takmer 19 miliárd korún (727,27 milióna eur) opäť zamietol. Informoval o tom portál E15.

Mestský súd v Prahe oba návrhy na reorganizáciu zamietol hneď v ten deň, ako sa objavili v insolvenčnom registri. Podľa sudcu Aleša Bartoša české súdy nie sú príslušné na prerokúvanie prípadu. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať.

Arca Investments má podľa dokumentu uverejneného v insolvenčnom registri 1889 veriteľov, ktorým dlhuje 18,6 miliardy Kč. Celkom 84 % záväzkov tvoria vydané zmenky. Podľa skupiny bola väčšina zmeniek predaná v Českej republike.

Arca navrhovala riešiť obrí krach reorganizáciou. Veriteľom sľubuje návratnosť najmenej polovice z celkových dlhov. S Českou republikou ako s miestom riešenia insolvencie súhlasí aj zabezpečený veriteľ J&T Banka.
"Cieľom J&T Banky je začať konkurzné konanie s Arca Investments v Českej republike, kde je rovnako možné dosiahnuť najvyššie uspokojenie všetkých veriteľov skupiny," uviedol advokát Petr Sprinz z právnej kancelárie Allen & Overy, ktorá J&T Banku zastupuje.

Naopak, bývalý akcionár Arca Capital Pavol Krúpa sa snaží presadiť insolvenciu skupiny na Slovensku. "Je to zase snaha uniknúť slovenskej jurisdikcii. Na Slovensku je zákon o reorganizácii prísnejší a dáva garanciu vyplatenia viac ako 50 % pohľadávok. Zároveň je to snaha uniknúť z dohľadu slovenských orgánov a polície," reagoval na najnovší insolvenčný návrh Krúpa, ktorý voči svojej bývalej skupine uplatňuje množstvo pohľadávok. Slovenská polícia uskutočnila v decembri raziu v bratislavských kanceláriách skupiny.

Arca Investments podala nový insolvenčný návrh v ČR, súd ho obratom zamietol

Krátkodobé zmenky skupiny Arca kúpil rad drobných investorov, spotrebných a bytových družstiev. Celkom 100 miliónov Kč investovalo do zmeniek skupiny podľa insolvenčného návrhu olomoucké arcibiskupstvo. Vyše 63 miliónov Kč vložil do jej zmeniek Syndikát novinárov Českej republiky.

Prípad Arca Capital patrí medzi najväčšie bankroty v histórii českých a slovenských insolvencií. Napríklad pôvodná lotériová spoločnosť Sazka, ktorá skrachovala v roku 2011, mala záväzky vo výške zhruba 10 miliárd Kč.

Arca Investments sa odvolá proti rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý zamietol jej návrh na insolvenčné konanie v Českej republike s odôvodnením, že nie je na takého rozhodovanie príslušný. Arca považuje toto neprávoplatné rozhodnutie a jeho odôvodnenie za chybné, a preto sa proti nemu odvolá k Vrchnému súdu v Prahe. Vo štvrtok o tom informovala PR manažérka Arcy Terézia Barčíková.

"Oblasť hlavných záujmov spoločnosti Arca Investments je v Českej republike, a to jednak vzhľadom k portfóliu a zloženiu jej majetku, tak aj k riadiacej štruktúre spoločnosti Arca Investments a k sídlu a bydlisku väčšiny veriteľov," uviedla Barčíková. Podanie insolvenčného návrhu v Českej republike je podľa nej odôvodnené jasnejšou českou legislatívou a verejne prístupným českým insolvenčným registrom, ktorý zabezpečuje transparentnosť insolvenčného konania.

Predseda predstavenstva Arcy Investments Rastislav Velič zdôraznil, že snahou spoločnosti nie je obísť zákonnú požiadavku v duchu slovenskej legislatívy na uspokojenie nezaistených veriteľov vo výške minimálne 50 %. Cieľom je podľa neho veriteľov uspokojiť v maximálnej možnej miere.

Arca Investments pracuje na príprave plánu uspokojenia pohľadávok veriteľov bez ohľadu na krajinu, v ktorej bude hlavné insolvenčné (reštrukturalizačné) konanie prebiehať. Pokiaľ sa Vrchný súd v Prahe nestotožní s odvolaním Arca Investments proti rozhodnutiu o zastavení insolvenčného konania v Českej republike, je podľa Veliča firma pripravená ísť cestou reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments na území Slovenskej republiky.

Výsledkom by mala byť komplexná reštrukturalizácia celej skupiny Arca Capital so silným medzinárodným aspektom v podobe vstupu zahraničného strategického partnera Blantyre Capital. Úvodným krokom reorganizácie bude vytvorenie nového holdingu, pod ktorý budú zaradené všetky projekty z jednotlivých spoločností skupiny Arca Capital bez ohľadu na ich súčasný domicil. Nová holdingová spoločnosť bude mať štandardnú private equity štruktúru a bude spravovaná skupinou manažérov, zloženou zo zástupcov Blantyre Capital a Arca Capital.