Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?

Diskusia 2  
Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?
Zdroj: voxeu
Foto:SITA/AP


10. 1. 2021 - Ukázalo sa, že pandémia má okrem negatívnych dopadov aj niektoré pozitívne dôsledky. Ako nás tieto zmeny ovplyvnia dlhodobejšie sa pokúsili odhadnúť ekonómovia na portáli voxeu.

Ethan Ilzetzki píše, že hoci skutočne došlo k narušeniu globálnych výrobných reťazcov, v tejto chvíli nie je jasné, či pôjde o faktor dlhodobý. Počas pandémie tiež zbankrotovali niektoré firmy a môže si to vyžadovať určitý čas, kým ich nahradia nové. Negatívne môže pôsobiť aj strata pracovných zručností a rast zadlženia korporátneho sektora.

Na strane druhej sú pozitívne dôsledky koronakrízy, kam môžeme zaradiť rýchlejšiu implementáciu nových technológií či väčšie investície do zdravotnej starostlivosti. Európska komisia v tejto súvislosti  odhaduje, že potenciál francúzskej a nemeckej ekonomiky bude v rokoch 2020-2021 o pol percentuálneho bodu nižšie, ale dlhodobo ho pandémia nijako nezmení. Britská Kancelária pre rozpočtovú zodpovednosť OBR predpokladá, že produktivita klesne o 2 % a ponuka práce o 1 %, a to dlhodobo, ale jej projekcie majú aj celý rad alternatívnych scenárov. Na otázku, o čo nižšia bude kvôli pandémii úroveň potenciálneho produktu v eurozóne v roku 2025 (merané k projekciám vytváraným pred covidom)? odpovedali oslovení ekonómovia nasledovne. Väčšina opýtaných sa domnieva, že potenciál bude o 2 – 5  % nižšie, asi 20 % ale hovorí o nulovom poklese potenciálu.

Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?

Druhý graf vykresľuje odpovede podľa toho, ako ekonómovia svojmu odhadu veria. Niektorí ekonómovia hovoria o možnom negatívnom vplyve prameniacom z problémov vo vzdelávacom systéme či z komplikácií, ktorým čelí firemný sektor. Iní ale vyzdvihujú možné investície do nových technológií, vrátane tých zelených, ktoré by mohli v konečnom dôsledku potenciál dvíhať.

Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?

Ekonóm Jagjit Chadha v súvislosti s prieskumom poukázal na veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a ekonomikami eurozóny. Tie nájdeme napríklad na strane fiškálnej kapacity, a to v schopnosti reagovať na útlm fiškálnym uvoľnením či v efektivite systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nasledujúce dva grafy sa namiesto úrovne potenciálneho produktu zameriavajú na názory týkajúce sa potenciálneho rastu. Kým mnoho ekonómov sa domnieva, že úroveň potenciálu by mohla byť v roku 2025 nižšia, väčšina si myslí, že tempo rastu by pandémiou nemalo byť dotknuté.

Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?

Ekonómovia sa často vo svojich odpovediach týkajúcich sa potenciálneho rastu odvolávajú na skúsenosti z predchádzajúcich recesií, alebo hovoria o tom, že pandémia by nemala ovplyvniť dlhodobý inovačný potenciál. Iní opäť pripustili možnosť, že pandémia naopak tento potenciál ešte zvýši, porastú aj investície do infraštruktúry a celkové zavádzanie nových technológií.