MF SR začína pravidelne zverejňovať podrobnejšie čísla o štátnom rozpočte

Diskusia 6  
MF SR začína pravidelne zverejňovať podrobnejšie čísla o štátnom rozpočte
Zdroj: TASR
Foto: B.Bibel


5. 1. 2021 - Ministerstvo financií (MF) SR bude na internetovej stránke pravidelne zverejňovať oveľa viac údajov o priebežnom plnení štátneho rozpočtu, teda koľko financií a z akých oblastí prúdi do štátnej pokladnice a koľko z nej odchádza. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií s tým, že ide o krok, ktorý robí štátny rozpočet transparentnejší a viac otvorený verejnosti.

MF priblížilo, že denné plnenie štátneho rozpočtu ukazuje príjmy a výdavky za všetky štátne rozpočtové organizácie, ktorých je takmer 700. Ide o finančné pohyby tak, ako sa priebežne realizujú na ich rozpočtových účtoch v Štátnej pokladnici.
Kým doteraz rezort financií zverejňoval údaje z 11 oblastí príjmov a výdavkov, po novom ich bude 24. Pribudli napríklad údaje o výnose dane z príjmov poukázané územnej samospráve, príjmy z dane z motorových vozidiel, príjmy z poistenia, z dividend, či z odvodov z hazardných hier. V oblasti výdavkov bude MF pravidelne zverejňovať údaje o nákladoch štátu na mzdy, poistné, výdavky inštitúcií na tovary a služby.
"V Programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali poskytovať verejnosti komplexné informácie o stave verejných financií a zároveň nakladať s peniazmi občanov efektívne. Transparentnosť a efektívnosť sú totiž spojené nádoby. Ťažko očakávať od vlády, ktorá dáta skrýva, že bude verejné zdroje spravovať zodpovedne. Tvrdím, že my sme iní. A to je aj dôvod, pre ktorý otvárame občanom ďalšie dvierka do účtovníctva štátu," skonštatoval minister financií Eduard Heger (OĽANO). Rezort chce prezentovaním ďalších verejných údajov o hospodárení štátu zvýšiť otvorenosť dát a záujem širokej verejnosti.