Náklady na elektrinu pre slovenské domácnosti klesnú priemerne o 3,8 %

Diskusia 6  
Náklady na elektrinu pre slovenské domácnosti klesnú priemerne o 3,8 %
Zdroj: TASR
Foto: TASR/R.Hanc


5. 1. 2021 - Slovenským domácnostiam sa v roku 2021 v priemere znížia ročné náklady na elektrinu o asi 3,8 %, čo pre nich predstavuje priemernú úsporu o vyše 14 eur za rok. Malým podnikom sa znížia ročné náklady na elektrinu o približne 2 %, čo predstavuje priemernú úsporu vyše 28 eur. Informoval o tom Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Regulačnému úradu sa podľa neho aj napriek ekonomickým dosahom pandémie, historickým dlhom z tarify za prevádzkovanie systému a nahromadeným problémom v energetike z minulosti podarilo uplatnením regulačných opatrení zabezpečiť pre väčšinu slovenských domácností pre rok 2021 nižšie ceny elektriny.
"Som rád, že napriek všetkým komplikovaným okolnostiam sa nám pre domácnosti podarilo dosiahnuť zníženie integrovanej ceny elektriny. V záujme maximálnej transparentnosti a otvorenej komunikácie sme sa rozhodli zverejniť detailný prehľad o zmenách integrovanej ceny elektriny a vplyvoch na domácnosti a malé podniky v jednotlivých sadzbách u všetkých troch dominantných distribútorov elektriny na Slovensku," priblížil predseda ÚRSO Andrej Juris. Podrobný prehľad o zmenách je na www.urso.gov.sk/?q=node/724.

ÚRSO podľa Igaza zároveň zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny pevnú cenu, ale maximálnu cenu, tá sa nemôže prekročiť. Každý spotrebiteľ môže v rámci trhovej súťaže žiadať od svojho dodávateľa elektriny nižšiu cenu, prípadne ho môže zmeniť.

Úrad sa podľa hovorcu zároveň v rámci nevyhnutného ozdravenia energetického prostredia a maximálneho zmiernenia dosahov pandémie na hospodárstvo SR rozhodol riešiť aj historické deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny u niektorých tzv. "kúrenárskych" sadzieb Stredoslovenskej distribučnej (D8) a Východoslovenskej distribučnej (D5).
Regulačný úrad pritom podľa Igaza reflektuje fakt, že sezóna vykurovania je v plnom prúde. Preto rozhodol, že v sadzbách, kde prišlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny, sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára, ale až od 1. apríla. Úrad tak chce zabrániť tomu, aby boli dotknutí odberatelia vystavení negatívnym dosahom spojeným s veľkým nárastom fixnej zložky distribučnej tarify.

"Dávame odberateľom časový priestor reagovať na zmenu cien, keď si môžu optimalizovať svoje náklady na elektrinu formou výmeny ističov, prípadne zvážením prestupu do iných, výhodnejších taríf. Rozhodli sme sa totiž historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo," dodal Juris.

Distribučné spoločnosti sa podľa Igazových slov zároveň zaviazali, že budú oslovovať príslušných dotknutých odberateľov a poskytnú im potrebné poradenstvo vrátane optimalizácie ich ističov. ÚRSO bude podľa hovorcu tento proces monitorovať.