Stanovisko ministra J. Mičovského k vyjadreniam poslanca NRSR P. Linharta

Pridajte názor  Zdroj:

29. 11. 2020 - Tlačová správa MPRV SR o „potravinovom semafore“ bola pripravená na základe môjho vlastného podnetu a rovnako tak aj mnou osobne schválená a vydaná 13.11.2020.

Tlačová správa MPRV SR o „potravinovom semafore“ bola pripravená na základe môjho vlastného podnetu a rovnako tak aj mnou osobne schválená a vydaná 13.11.2020. V procese vydania tlačovej správy a stanoviska rezortu k zlyhaniu nášho hovorcu Daniela Hrežíka nedošlo. Daniel Hrežík vykonal pokyny svojich nariadených tak, ako od neho bolo požadované.

Ako sa ukázalo, tlačová správa MPRV SR mala zmysel, keďže nedorozumenie okolo tvorby registra potravín – „potravinového semafora“, malo základy založené v rozdielnom vnímaní problematiky, či už z hľadiska potravinového práva alebo poskytovania informácií spotrebiteľom.

Sme však radi, že sa pán poslanec Linhart priklonil k nášmu riešeniu a prijal naše argumenty. Aktuálne 6 prezentovaných kritérií, ktoré bude bližšie špecifikovať všeobecne záväzný predpis, má výpovednú hodnotu pre spotrebiteľa, budú v súlade s platnou legislatívou a hlavne s predpokladom pre správne rozhodnutie spotrebiteľa pri výbere potravín. Medzi šesť navrhovaných kritérií pre potravinový register patrí: cieľová/osobitná skupina spotrebiteľov; stupeň a spôsob spracovania; zloženie potraviny; kvalita a politika kvality; produkčný systém a pôvod a certifikačné systémy a štandardy bezpečnosti. Ide však o prvý návrh, ktorý bude predmetom ďalších krokov.

Zmena novely zákona o potravinách týkajúca sa vytvorenia registra potravín v podobe, ako bola tento týždeň v prvom čítaní schválená poslancami v Národnej rade SR, spĺňa predstavy MPRV SR. Ďalšie podrobnosti, spôsob vedenia registra, ako aj potrebnú špecifikáciu finálnych kritérií, stanoví všeobecne záväzný právny predpis.

TASR o tom riaditeľka odboru komunikácie a marketingu a hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Šrojta Hrdá.