Desaťtisíce Slovákov si polepšia na dôchodkoch, postaral sa o to Ústavný súd

Diskusia 8  
Desaťtisíce Slovákov si polepšia na dôchodkoch, postaral sa o to Ústavný súd
Zdroj: Sophistic Pro finance
Foto: getty images


20. 11. 2020 - Ľudia, ktorí majú nízky príjem, no aj tak sa v uplynulých piatich rokoch rozhodli zariskovať a sporiť si v II. pilieri, si na dôchodku nakoniec polepšia. Podľa odhadov poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance sa táto zmena pozitívne dotkne desaťtisícov Slovákov.

Ústavný súd SR rozhodol, že krátenie minimálneho dôchodku pre ľudí v II. pilieri je protiústavné. „Kým pôvodná právna úprava nízkopríjmových ľudí zneisťovala, či si rozhodnutím založiť druhý pilier svoj budúci dôchodok neznížia, po novom už mať strach nemusia. V prípade, že budú pracovať aspoň 30 rokov, štátom garantovaný minimálny dôchodok získajú. Avšak, ak budú mať nárok na vyššiu penziu vyplývajúcu zo súčtu dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne a II. piliera, budú ju mať,“ vraví Radoslav Valko, krajský riaditeľ a spolumajiteľ SOPHISTIC Pro finance.

Na Slovensku sa minimálny dôchodok zaviedol 1. júla 2015 ako dôchodkový príjem, ktorý mal zabezpečiť, aby dôchodca nebol odkázaný na dávku v hmotnej núdzi. Išlo o dobrý krok predovšetkým smerom k vyše 300-tisícom živnostníkom, ktorí majú s penziou najväčšie problémy. Či už preto, že až 63 percent z nich si platí len minimálne odvody, ale najmä preto, že ich dôchodok sa vypočítava z čistého zisku živnostníka. Inými slovami: človek, ktorý zarába priemernú mzdu, bude mať zhruba dvakrát väčšiu penziu ako živnostník s minimálnymi odvodmi, ktoré mu ukladá zákon. Vďaka zavedeniu inštitútu minimálneho dôchodku však bude mať aj táto vrstva obyvateľstva – ak odpracujú aspoň 30 rokov - štátom garantovaný minimálny dôchodok. „Problém bol v  časti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola zneužitá a slúžila na vyháňanie ľudí z II. piliera. Zákon dal totiž právo na minimálny dôchodok len tým, ktorí II. pilier nemali. To sa zmenilo, čo ako odborník vítam, keďže II. pilier má slúžiť práve na zvýšenie dôchodku budúcich penzistov a odbremeniť tak štát od budúcich vysokých nákladov na výplatu penzií,“ objasňuje Radoslav Valko.

Desaťtisíce Slovákov si polepšia na dôchodkoch, postaral sa o to Ústavný súd

Odborník však upozorňuje na jeden dôležitý fakt. A to že budúci penzisti by sa nemali spoliehať len na dôchodok od štátu, keďže zákony sa pod taktovkou politických strán menia veľmi rýchlo. „To, že dnes je táto úprava dobrá a prospešná ešte neznamená, že budúca vláda dôchodkový systém opätovne nezmení. A ľudia, ktorí si mysleli, že majú o dôchodok postarané, tak môžu mať opätovne problém,“ dodáva Radoslav Valko. Preto je nevyhnutné, aby si obyvatelia svoj dôchodok budovali aj súkromnou cestou a to tak, aby výška ich dôchodku bola od štátu závislá čo najmenej. „Čím skôr začne človek na penziu myslieť, tým menšiu pravidelnú sumu musí odkladať, aby dosiahol pomocou zloženého úročenia sumu postačujúcu na dôstojný život. Platí, že mladí ľudia by si mali odkladať aspoň 10 percent z príjmu,“ uzatvára Radoslav Valko.