MV vyhlásilo súťaž na obstaranie tabuliek s evidenčným číslom za 27,7 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

13. 11. 2020 - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo súťaž na obstaranie tabuliek s evidenčným číslom. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 27,7 milióna eur bez DPH.

Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo súťaž na obstaranie tabuliek s evidenčným číslom. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 27,7 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Rezort chce nakúpiť tabuľky s evidenčným číslom, s osobitným EČ, so zvláštnym EČ, pre čiastočne a plne elektronické autá, nosiče bicyklov, tabuľky s písmenami CD a CC a ďalšie iné. Súčasťou zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním tabuliek.
MV SR vyhlásilo po prvý raz verejné obstarávanie na tabuľky s EČ v auguste 2019 po tom, ako bezodplatne získalo do vlastníctva ich dizajny. Predpokladaná hodnota zákazky bola skoro 34,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ÚVO po kontrole nariadil zrušiť zákazku v máji tohto roka, ministerstvo sa neodvolalo.