Čo prekazilo najväčší trhový debut všetkých čias?

Diskusia 10  
Čo prekazilo najväčší trhový debut všetkých čias?
Zdroj: the conversation
Foto: SITA/AP


6. 11. 2020 - Prekvapujúce rozhodnutie padlo na poslednú chvíľu. Regulačný úrad v Číne a Hongkongu pozastavil kótovanie spoločnosti Ant Group na burze cenných papierov. Uvedenie čínskeho technologického gigantu, za ktorým stojí miliardár Jack Ma, malo byť najväčšou počiatočnou verejnou ponukou (IPO) v doterajšej histórii.

Na základe vypočutia Jacka Ma, ako majoritného vlastníka spoločnosti, čínsky Výbor pre finančnú stabilitu a rozvoj rozhodol, že pozastavuje IPO Ant Group. Tento krok spochybňuje budúcnosť predaja akcií v hodnote 34,4 miliárd USD, ako súčasť duálneho kótovania tejto obrovskej platobnej spoločnosti zameranej na finančné technológie (fintech).

Predseda výboru, podpredseda vlády, Liu He, zastáva názor, že je potrebné lepšie regulovať fintech spoločnosti počas prebiehajúcej globálnej diskusie o tom, či by fintech mali byť regulované ako finančné alebo technologické spoločnosti. Načasovanie však bolo nešťastné. Podobné diskusie sa vedú aj v USA, kde fintech spoločnosti čelia viacerým regulačným orgánom s prekrývajúcimi sa právomocami. Táto otázka ide do jadra fintechovej revolúcie a budúcnosti bankovníctva: čo vlastne predstavuje finančné sprostredkovanie?

Čo prekazilo najväčší trhový debut všetkých čias?

Banka je sprostredkovateľ. Má vzťah so zákazníkom a požičiava si finančné prostriedky formou vkladov (záväzkov). Používa ich na požičiavanie alebo investovanie (aktíva). Pri uľahčení tohto sprostredkovania banky poskytujú službu ponuky zásob peňazí a mechanizmu ich prevodu. Vďaka vylepšeniam v oblasti fintech však môžu byť peniaze ukladané elektronicky, veritelia a investori môžu získavať prostriedky priamo cez internet a prevod peňazí je možný digitálne.Vďaka tomu majú fintech spoločnosti ako Ant Group potenciál narušiť bankovníctvo. Zjednodušene povedané, finančné technológie môžu obísť prostredníka a využívať regulačnú výhodu. Zvyšuje sa tak dosah finančných služieb, ale nastoľuje sa otázka, či musíme zásadne zmeniť spôsob, akým uskutočňujeme finančné transakcie. Riešením v Číne je jednoduché rozšírenie regulačnej siete.

Mnoho fintech spoločností, ako napríklad Ant Group, sú v podstate sprostredkovatelia. Nie sú to transformátory aktív. Nemajú bankové licencie a ako také nemajú prístup ku vkladom ani poistnej ochrane. Banky sú však závislé od dostupnosti kapitálu a úverov dlžníkov. Počas procesu sprostredkovania medzi pôžičkami a vkladmi existuje nesúlad medzi dlhodobými aktívami a krátkodobými vkladmi. To vedie k riziku bankrotu tradičných bánk, pokiaľ nie sú dobre riadené. Vďaka tomu je bankový sektor jedným z najviac regulovaných sektorov na svete. A kapitálová likvidita banky je bytostne spojená s jej schopnosťou fungovať. Fintech nepodliehajú rovnakému regulačnému rámcu.

Čo prekazilo najväčší trhový debut všetkých čias?

K 30. júnu 2020 približne 98 % úverového zostatku spoločnosti Ant Group pochádzalo z jej platformy upísaných jej partnerskými finančnými inštitúciami. Ako sprostredkovateľ úverov neprenáša na seba veľké riziko zlyhania. Potenciálne nové pravidlá v Číne o mikropôžičkách naznačujú, že by sa to mohlo zmeniť stanovením požiadavky, aby malí on-line veritelia poskytovali minimálne 30 percentné zdieľanie rizika pre všetky pôžičky, ktoré financujú spoločne s bankami. Čínsky výbor pre finančnú stabilitu a rozvoj je oprávnene znepokojený tým, že investorom musí byť oznámená takáto veľká zmena obchodného modelu, ktorú regulátor zaviedol pre Ant Group, a teda pozastavil jej debut na burze. IPO by definovalo Ant Group skôr ako technologickú spoločnosť než finančnú. Regulátor má na to ale iný názor.

Samozrejme, regulácia fintech nie je iba čínskou záležitosťou a bolo by nemiestne kritizovať tamojšie regulačné zásahy. V októbri 2020 dosiahol Federálny okresný súd v New Yorku rozhodnutie, ktorým sa do centre pozornosti v USA dostáva regulácia fintech spoločností. Súd rozhodol, že americký Úrad pre kontrolu meny nemôže udeľovať štatút fintech spoločnostiam, ako to plánoval, ktoré neberú depozity. To naznačuje, že tieto spoločnosti budú nútené používať tradičnú reguláciu, bude sa od nich vyžadovať banková licencia. A to je veľká regulačná záťaž, ktorá by mohla brzdiť americké inovácie v oblasti fintech.

Čo prekazilo najväčší trhový debut všetkých čias?

V Európe je situácia odlišná. Európske orgány dohľadu, ktoré sú súčasťou systému finančného dohľadu EÚ, boli požiadané, aby systematicky zvážili zaradenie fintech do všetkých svojich aktivít a zvážili spôsoby, ako je možné prispôsobiť regulačné prostredie. S fintech sa tu zaobchádza skôr ako s technologickými spoločnosťami a to predstavuje flexibilnejší prístup, než aký sa uplatňuje v Číne alebo USA.

Vládnou stratégiou vo Veľkej Británii bolo, aby sa Spojené kráľovstvo stalo najlepším miestom na začatie a rozvoj podnikania v oblasti fintech. Na jednej strane huby a akcelerátory a na strane druhej záujem spoluvytvárať reguláciu s ohľadom na toto odvetvie. Možno sa ukáže, že tento prístup je adaptabilnejší a pomôže formovať diskusiu o budúcnosti regulácie fintech spoločností na celom svete. Pre Ant Group to zostáva len zbožným želaním, aby mohla fungovať v tak ústretovom regulačnom prostredí.

Podľa zdrojov Reuters Jack Ma chybne usúdil, že môže vyzvať na súboj finančníčky establishment svojimi názormi o potrebe slabšej regulácie finančných služieb a pritom si zároveň udržať podporu centrálneho vedenia. Čína má totiž, podľa jedného zdroja Reuters, tento rok ako jednu z priorít sprísnenie dohľadu nad finančným sektorom, aby štát obmedzil systémové riziká pre ekonomiku zasiahnutú pandémiou koronavírusu.