Až 15 percent dlžníkov zrejme nebude schopných ďalej splácať svoje záväzky 

Diskusia 16  
Až 15 percent dlžníkov zrejme nebude schopných ďalej splácať svoje záväzky 
Zdroj: home credit
Foto: getty images


5. 11. 2020 - Približne polovica Slovákov si pôvodne dohodnutý odklad splácania svojho spotrebného úveru ešte predĺžila a termíny platieb si tak odsunula na neskoršie obdobie.

Ľudia s opakovaným odkladom splátok majú v súčasnosti kvôli koronavírusu častejšie problémy so splácaním v porovnaní s tými, ktorý využili len jeden odklad. Očakáva sa, že približne 15 percent dlžníkov už nebude schopných ďalej splácať svoje záväzky. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Viacerí ľudia si odložili splácanie pôžičiek aj v situácii, keď k tomu pristúpiť nemuseli.

Obdobie zahŕňajúce odklad splátok v rámci situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa už niektorým Slovákom skončilo, niektorým sa blíži ku koncu, ďalší požiadali o opakovaný odklad. Počet odložených mesačných splátok si určuje každý klient individuálne. Pri spotrebných úveroch môže požiadať o odklad na 1 až 3 mesiace s tým, že pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu môže požiadať o ďalší odklad na ďalšie 1 až 3 mesiace. Spolu tak na maximálne 6 mesiacov.

Netreba však zabúdať na to, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Bolo to komunikované už pri prvej vlne koronavírusu, povinnosť zaplatiť splátky úveru po odklade splátok sa len presunula na neskôr. Úvery boli ďalej úročené, pričom úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendára - výška splátky zostane nedotknutá, takže dôjde k predĺženiu splatnosti úveru a navýšeniu celkovej sumy, ktorú zaplatí. „Opäť pripomíname, že ak bude mať ktokoľvek problém so splácaním svojich záväzkov, odporúčame mu čo najskôr kontaktovať poskytovateľa úveru a aktívne s ním riešiť svoju situáciu. Chápeme, že aktuálne podmienky sú zložité, preto sme pripravení s klientmi individuálne riešiť ich konkrétne prípady,“ prízvukuje Luděk Jírů, generálny riaditeľ spoločnosti Home Credit pre Českú a Slovenskú republiku.

Príjem väčšiny klientov, ktorí odklad splátok využili, bol podľa údajov spoločnosti Home Credit priamo zasiahnutý koronakrízou. „Išlo pritom väčšinou o zamestnancov v oblasti služieb, predovšetkým v gastronómii. Časť ľudí sa ale k tomu postavilo oportunisticky a splátky si odkladali aj v prípade, kedy ich príjem neklesol. Približne polovica klientov si pôvodne dohodnutý odklad splácania spotrebného úveru ešte raz posunula - na neskorší termín. Očakáva sa, že približne 15 percent dlžníkov už nebude schopných ďalej splácať svoje záväzky,“ približuje Martin Popík, riaditeľ divízie risk spoločnosti Home Credit.