Dôchodcovia majú do 15. novembra oznámiť SP výšku dôchodku z cudziny

Diskusia 6  Zdroj:

30. 10. 2020 - Sociálna poisťovňa (SP) pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny.

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý im poisťovňa vyplatí v decembri 2020.

Pre oznamovanie sumy dôchodku z cudziny je potrebné použiť e-formulár, ktorý bude dostupný od 1. novembra na webovom sídle SP. Použitie e-formulára bude jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov poberateľa dôchodku do príslušných častí e-formulára uvedú údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odošlú poisťovni.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára sa môžu ľudia obrátiť na Sociálnu poisťovňu telefonicky, e-mailom alebo môžu kontaktovať ktorúkoľvek pobočku.