Skupina VÚB dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 53,5 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

30. 10. 2020 - Skupina VÚB dosiahla ku koncu septembra tohto roka čistý zisk vo výške 53,5 milióna eur. Medziročne sa znížil o 41 %.

Skupina VÚB dosiahla ku koncu septembra tohto roka čistý zisk vo výške 53,5 milióna eur. Medziročne sa znížil o 41 %. Prevádzkový zisk bol na úrovni 118,6 milióna eur, pomer nákladov a výnosov bol na úrovni 53,50 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila VÚB.

Banka zaznamenala medziročný rast objemu úverov o takmer štyri percentá a výrazne rástol aj objem zákazníckych vkladov, a to o šesť percent. Z pohľadu banky výsledky naďalej odrážajú pretrvávajúce výzvy, ako je neustály tlak na výnosy a zvyšovanie produktivity, nadchádzajúce ďalšie kapitálové požiadavky a celkovú neistotu, ako sa ďalej prejaví súčasná kríza.

Ku koncu septembra tohto roka dosiahlo celkové portfólio čistých úverov 15 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 %. Celkové vklady klientov predstavovali 12,6 miliardy eur, medziročne ide o zvýšenie o 6,1 %. Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná, v septembri 2020 predstavovala 18,75 %, čím spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.