Veľké zisky už nie sú najvyššou prioritou pre ropných investorov

Pridajte názor  
Veľké zisky už nie sú najvyššou prioritou pre ropných investorov
Zdroj: OilPrice
Foto: SITA/AP


26. 10. 2020 - Ropný priemysel roky priťahoval investorov so značnými a pravidelnými výnosmi. Aj keď ceny ropy klesli, našli sa spôsoby, ako vyplácať dividendy, aj keď možno nižšie. Teraz je ale už čoraz jasnejšie, že dividendy a zisky už nie sú na prvom mieste. Dnešní investori chcú od svojich ropných investícií aj niečo iné.

Samozrejme, návratnosť je aj naďalej dôležitá, ale už to nie je jediný dôvod pre pozíciu v ropnej spoločnosti. V roku 2006 dosahovala priemerná návratnosť kapitálu vo veľkých ropných spoločnostiach viac ako 27 percent, odhalila nedávna štúdia spoločnosti Boston Capital Group. V roku 2019 tento priemer nebol vyšší ako 3,5 percenta. To bolo pred pandémiou, ktorá strhla ceny ropy a vynútila si výrazné zníženie výdavkov. Štúdia ukázala, že výnosy ropného priemyslu boli oveľa menej odolné voči cenovým pohybom než iné nástroje. Rozdiel je veľký na to, aby sa dal označiť za náhodný.

Do roku 2006, ako uviedla BCG vo svojej správe, až 80 percent portfólia tvorili konvenčné ropné a plynové aktíva. Odvtedy sa ale investori začali viac zaujímať o hĺbkové vrty a ťažbu z bridlíc. A hoci investori roky počúvali, ako klesajú výrobné náklady pre tento druh ťažby, neplatilo to rovnako vo všetkých prípadoch. Nekonvenčné a hlbokomorské prieskumy a ťažba sú naďalej celkovo nákladnejšie ako konvenčné ropné vrty. Na spätné získanie investovaných prostriedkov je potrebné oveľa menej ťažby než pri bežných vrtoch. Ale na rozdiel od bežných vrtov majú tieto oveľa kratšiu životnosť. Stručne povedané, prísľub nekonvenčnej ťažby ropy na základe miery návratnosti investícií nesplnil očakávania.

Veľké zisky už nie sú najvyššou prioritou pre ropných investorov

Investori sú nespokojní, odkedy sa trend v oblasti životného prostredia, udržateľného a sociálneho riadenia nabral na obrátkach. Pri investovaní sa zaujímajú, či podnikanie tej-ktorej spoločnosti je zodpovedné k životnému prostrediu. Nie je to len kvôli ich zelenému cíteniu, investorom sa hovorí, že zmena podnebia predstavuje pre mnohé spoločnosti existenčnú hrozbu. Čím je spoločnosť environmentálne zodpovednejšia, tým má väčšiu šancu na prežitie. Je zrejmé, že pokiaľ ide o zodpovednosť voči životnému prostrediu, nie sú na tom ropné spoločnosti práve najlepšie. Nie je to však až také horúce, globálny dopyt po energii rastie a v blízkej budúcnosti bude pokračovať aj napriek pandémii. To znamená, že ropa a plyn budú naďalej potrebné.

„Na jednej strane je energetická premena už realitou a tá aj pretrvá,“ povedal Bob Maguire, výkonný riaditeľ spoločnosti Carlyle Group „Na druhej strane dnes v USA jazdí po cestách 280 miliónov automobilov, z toho 279 miliónov poháňaných spalovacím motorom a priemerná životnosť vozidla je 12 rokov.“ Ropa a pohonné hmoty budú naďalej potrebné, ale aby sa uspokojili meniace sa nálady investorov voči tomuto odvetviu, bolo by ich treba vyrábať inak. Podľa štúdie skupiny Boston Capital Group 65 percent ropných investorov chce, aby spoločnosti uprednostňovali ESG faktory pred ziskom, aj keby to malo mať na zisky negatívny dopad. Až 83 percent tvrdí, že by firmy mali investovať do nízkouhlíkových alternatív pri svojej hlavnej činnosti. Ešte viac, až 86 percent sa domnieva, že investície ropných spoločností do technológie čistej energie by zvýšili ich atraktivitu v očiach investorov. To by malo poskytnúť celkom jasný obraz o tom, akým smerom by sa mali tieto firmy uberať.

Niekto by mohol argumentovať, že firmy sa už týmto smerom vybrali. Európski giganti sú na čele s investičnými záväzkami v oblasti obnoviteľnej energie v hodnote desiatok miliárd. Iní namietajú, že ide zatiaľ len o sľuby a len málo sa toho zmenilo. Nech už sú ambície ropných firiem akékoľvek, museli by pokračovať v ťažbe fosílnych palív, potrebujú príjmy z tohto hlavného podnikania, aby mohli financovať svoje ambície v oblasti obnoviteľnej energie. Ale mohli by to urobiť aj inak. Štúdia BCG navrhuje posilniť zameranie na výrobu s nižšími nákladmi, podniknúť kroky na zníženie kapitálovej náročnosti a venovať väčšiu pozornosť znižovaniu rizika. To všetko okrem zjavne nevyhnutnej diverzifikácie na alternatívnu energiu, ktorá by ich v budúcnosti mala urobiť viac odolnejšími voči cenovým šokom.