SP prijala počas 3. štvrťroka 25.382 žiadostí o dôchodkovú dávku

Pridajte názor  Zdroj:

23. 10. 2020 - Sociálna poisťovňa (SP) počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala 25.382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok.

Sociálna poisťovňa (SP) počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala 25.382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Najviac ľudí žiadalo o starobný dôchodok, celkovo ich bolo podaných 10.013.

Za starobným dôchodkom nasledovali žiadosti o invalidný dôchodok (5869) a vdovský dôchodok (3818). Najmenej bolo žiadostí o predčasný starobný dôchodok (3680), vdovecký (1399) a sirotský (603) dôchodok.

"Celkové počty i rozloženie žiadostí podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok viac-menej kopírovali vývoj v rovnakom období minulého roka," konštatuje SP. V treťom štvrťroku minulého roka podalo žiadosť o dôchodok 26.467 poistencov. "Aj vlani najväčší podiel tvorili žiadatelia o starobný dôchodok (12.319) nasledovaní žiadateľmi o invalidný a vdovský dôchodok," priblížila poisťovňa.

Počas prvých deviatich mesiacov tohto roka SP priznala 22.685 dôchodkov a zamietla 2401 žiadostí o dôchodok. Zároveň zaregistrovala 959 zmien v invalidite, keď išlo o prechod z pásma nad 70 % do pásma do 70 %, čo sa týkalo 321 poistencov. Z kategórie do 70 % sa do pásma nad 70 % dostalo až 638 invalidných dôchodcov.