Nevyhýbajte sa žargónu: Slovník, aký používate, o vás prezradí mnohé

Diskusia 6  
Nevyhýbajte sa žargónu: Slovník, aký používate, o vás prezradí mnohé
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


25. 10. 2020 - Každý, kto sa pokúsil získať čo najviac informácií počas finančnej krízy v roku 2008, sa čoskoro topil v množstve rôznych skratiek.  Ak ste ich nepoznali, nemohli ste vedieť, či sa vás niekto pokúša oklamať alebo situáciu zahmlievať, lebo ste vlastne nerozumeli, o čom je reč.

Jedna nedávna štúdia poukazuje na skutočnosť, že ľudia pravdepodobnejšie skĺznu do žargónu keď sa cítia neistí. Tím pod vedením psychológa Zachariaha Browna odhalil, že niektoré skupiny používajú žargón na kompenzáciu svojho nižšieho sociálneho postavenia. V jednom z experimentov sa zamerali na 64 000 dizertačných prác zo stoviek univerzít v USA a zistili, že tie, ktoré napísali študenti z inštitúcií s nižším statusom, použili viac žargónu.

Je zrejmé, že žargón má aj úskalia. Výskum ukazuje, ako to môže byť veľká zmena v obchodnom svete. Istá štúdia zistila, že znalých investorov nezaujali investičné ponuky, ktoré boli plné zbytočného žargónu. Žargón môže spôsobiť, že laici vidia nové technológie v negatívnejšom svetle. Ďalšia štúdia zistila, že keď sa používateľom žargónu predstavia nové technológie, zvyknú sa im javiť oveľa rizikovejšie.

Žargón teda môže stáť v ceste porozumeniu dôležitých informácií. Jedna štúdia zistila, že časté používanie lekárskeho žargónu lekármi viedlo k tomu, že pacienti nerozumeli asi polovici toho, čo im lekári hovorili. Dokonca aj medzi odborníkmi to môže byť kontraproduktívne. Štúdia o rôznych podoblastiach ekológie zistila, že kľúčové výrazy znamenajú pre rôznych odborníkov často veľmi odlišné veci. To by vyvolalo nezhody.

Žargón môže niekoho rozčuľovať, ale je užitočný. Dokáže zhrnúť zložité problémy do niekoľkých slov, čo umožňuje expertom navzájom sa presne rozprávať o konceptoch, ktoré poznajú.

Žargón môže pomôcť pri odstraňovaní emócií pri riešení zložitých tém. Lekári napríklad často odľudšťujú pacientov tým, že nehovoria o osobe, ktorá niečím trpí, ale o zaujímavom prípade nejakej konkrétnej choroby. Výskum ukazuje, že to pomáha vytvárať emocionálny odstup, ktorý im umožňuje prijímať rozumnejšie rozhodnutia. Ale to môže byť tiež problematické. V roku 1984 americké ministerstvo zahraničia vo svojich správach o ľudských právach nahradilo slovo „zabíjanie“ slovom „nezákonné pozbavenie života“, aby pomohlo zakryť nepríjemnú realitu vládnych vrážd v krajinách, ktoré USA podporujú.
 

Nevyhýbajte sa žargónu: Slovník, aký používate, o vás prezradí mnohé

Žargón sa tiež používa na upevnenie pocitu spolupatričnosti v rámci skupín. Napríklad profesionálni
športovci nehovoria o hre, ale o „biznise“, a nejdú na ihrisko, ale „do práce“. O presvedčivom výkone neraz hovoria ako o „predaji“. Podobne aj severoamerickí vodiči nákladných vozidiel používajú výrazy ako „bobtailing a twin screw jimmy“, aby tak zámerne vylúčili vodičov iných ako nákladných vozidiel z ich rozhovorov.

Nebezpečenstvo žargónu už viedlo k výzvam jeho zákazu. V roku 2015 požiadal vtedajší britský premiér David Cameron štátnych zamestnancov, aby zabezpečili, že ich komunikácia nebude obsahovať žargón. V roku 2010, vtedajší prezident USA, Barack Obama podpísal zákon o obyčajnom jazyku, podľa ktorého sa vyžaduje, aby dokumenty federálnej vlády boli písané „jasným a stručným spôsobom“. Prezidenti Nixon, Carter a Clinton podpísali všetky oficiálne nariadenia, na zaáklde ktorého sa vo vláde vyžaduje použitie jednoduchého a zrozumiteľného jazyka.

Všetci títo svetoví lídri išli v stopách Georga Orwella, ktorý v roku 1946 odporučil, aby ste „nikdy nepoužili dlhé slovo tam, kde sa dá použiť krátke“. Orwellovmu odporúčaniu predchádzal Thomas Sprat, ktorý v roku 1667 napísal, ako sa členovia novozaloženej Kráľovskej spoločnosti rozhodli „vrátiť sa späť k primitívnej čistote a krátkosti, keď sa to dá vyjadriť takmer rovnakým počtom slov “.

Napriek týmto neustálym výzvam k jednoduchému jazyku sa zdá, že žargón sa stále vracia. Namiesto toho, aby sme sa zhostili nemožnej úlohy vytvoriť svet bez žargónu, mohli by sme zúžiť naše ambície a pokúsiť sa vystrihnúť to, čo vedec Russel Hirst nazýva „zlým žargónom“. Sem patria napríklad slová, ktoré vyzerajú alebo znejú zvláštne, hybridy alebo výrazy, ktoré sa ťažko vyslovujú. Po odstránení zlého žargónu sa musíme ubezpečiť, že všetky zostávajúce odborné výrazy patria do kategórie  „dobrý žargón“. To znamená, že by mali byť hospodárne, presné a čo najuniverzálnejšie. Namiesto boja proti žargónu ako takému, by sme sa mali riadiť radami Russella Hirsta a stať sa šampiónmi dobrého žargónu a jeho najvernejšími obrancami. Vo svete financií na tom môžete len zarobiť.