Hrubý národný dôchodok SR vlani stúpol o 4,5 % na 92,21 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

21. 10. 2020 - Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky v roku 2019 dosiahol hodnotu 92,21 miliardy eur, čo je o 4,5 % vyššia hodnota ako v roku 2018. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dáta o HND za predchádzajúce obdobie od roku 2010 boli podľa ŠÚ SR upravené podľa medzinárodnej metodiky v intervale od -0,03 percenta po +0,19 percenta. Údaje o HND zverejňujú a spresňujú členské štáty EÚ a vždy v pravidelnom jesennom termíne ich predkladajú Eurostatu. Za SR dáta predkladá ŠÚ SR.
Údaje slúžia ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a sú kľúčom na rozdeľovanie prostriedkov z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území SR.
Členské krajiny podľa európskej legislatívy poskytujú Eurostatu každý rok údaje o HND a jeho zložkách v termíne do 1. októbra vrátane celkovej správy o kvalite údajov HND.
HND sa podľa ŠÚ SR vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami zo zahraničia.
Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.