ŠÚ SR: Nová publikácia ŠÚ SR prináša najnovšie kľúčové ...

Pridajte názor  Zdroj:

20. 10. 2020 - Vyjadrenie: ŠÚ SR: Nová publikácia ŠÚ SR prináša najnovšie kľúčové ukazovatele o Slovensku v kontexte posledných 10 rokov Bratislava 20.

Vyjadrenie: ŠÚ SR: Nová publikácia ŠÚ SR prináša najnovšie kľúčové ukazovatele o Slovensku v kontexte posledných 10 rokov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Za desaťročie narástla spotreba liekov v SR o 71 %, počet vyrábaných automobilov na Slovensku sa zdvojnásobil a prekročil hodnotu milión kusov automobilov. O polovicu narástla priemerná mzda a výška sólo starobného dôchodku o 30 %. Ubytovacie zariadenia Slovenska minulý rok dosiahli rekordných 6,4 milióna hostí.

Európa i celý svet si 20. októbra pripomína Svetový deň štatistiky. Tento rok sa nesie v duchu myšlienky "Spájame svet s údajmi, ktorým môžeme dôverovať." Štatistický úrad SR pri tejto príležitosti vydáva publikáciu Slovenská republika v číslach 2020. Aktuálne vydanie publikácie prináša o Slovensku viac ako 130 kľúčových ukazovateľov. Hodnotený bol nielen stav za rok 2019, ale aj porovnanie a vývoj v rôznych oblastiach spoločnosti za posledných desať rokov.

"Publikácia prináša vo vizualizovanej forme prostredníctvom grafov súhrn vybraných ekonomicko-sociálnych ukazovateľov v krajine, napríklad o obyvateľstve, ale aj o našom školstve, zdravotníctve ako aj o hospodárstve, výstavbe bytov, cestovnom ruchu či produkcii odpadov," uviedla Oľga Dzianová, generálna riaditeľka sekcie poskytovania štatistických produktov a služieb Štatistického úradu SR.

Okrem iného publikácia ponúka informáciu, že stredná dĺžka života priemerného Slováka bola minulý rok 74,3 roka, pričom za desať rokov vzrástla o 2,7 roka. Priemerná Slovenka sa dožívala 80,8 roka, jej vek sa posledné desaťročie zvýšil o 2,1 roka. Počet sobášov v roku 2019 bol v porovnaní s rokom 2010 vyšší o 17 % a v posledných dvoch rokoch zaznamenávame ich mierny pokles. Slováci odkladajú na neskôr nielen uzavretie sobáša, ale aj plánovanie rodiny. Za desať rokov sa zvýšil priemerný vek pri prvom sobáši u žien o 2,1 roka, nevesty mali v priemere 29 rokov a 5 mesiacov, vek ženícha stúpol tiež o dva roky na 31 rokov a 11 mesiacov. Priemerný vek mamičky pri prvom dieťati sa posunul o necelý rok na 28 rokov a jeden mesiac, štyri z desiatich detí sa narodili mimo manželstva.

V uplynulom roku sme na Slovensku mali na dennom vysokoškolskom štúdiu vyše 105-tisíc študentov, ich počet bol o štvrtinu nižší ako v roku 2010. Od roku 2010 klesá aj počet absolventov vysokých škôl, minulý rok ukončilo štúdium o polovicu menej študentov ako v roku 2010, keď ich bolo necelých 37-tisíc. Rapídny pokles zaznamenalo na vysokých školách aj externé štúdium, diaľkovo študovalo v roku 2019 o 65 % menej študentov ako pred desiatimi rokmi.

Starnutie obyvateľstva sa prejavuje aj v raste podielu seniorov nad 65 rokov. Kým pred desiatimi rokmi tvorili v štruktúre 12,4 %, v roku 2019 ich podiel vzrástol na 16,6 %. Druhý rok bol ich podiel vyšší ako podiel detí do 14 rokov (15,8 %). Dôchodcovia dostávali priemerný mesačný starobný sólo dôchodok vo výške 460 eur, je to o 30 % viac ako v roku 2010.

Od roku 2010 vzrástli príjmy aj výdavky domácností, ale pozitívom bolo, že výdavky rástli pomalším tempom ako príjmy. Kým v roku 2010 zostala domácnostiam finančná rezerva na jedného člena len 41 eur mesačne, v roku 2019 mali v rezerve 110 eur. Čisté peňažné príjmy na člena domácnosti sa zvýšili za desať rokov o viac ako 42 %, kým výdavky o 25 %.

V posledných rokoch sa zvyšovali aj ceny niektorých vybraných výrobkov, nie však takým tempom ako dôchodky či mzdy. Priemerná cena tmavého chleba sa zvýšila v priebehu desať rokov o vyše 15 % na 1,4 eur za kilogram, a 10 kusov slepačích vajec stálo minulý rok 1,4 eur, čo bolo o 19 % viac ako pred desiatimi rokmi.

Kontinuálne v SR rastie počet motorových vozidiel. V roku 2019 po cestách jazdilo takmer 2,4 milióna osobných áut, čo bol rast o 43 % oproti roku 2010. Počet cestných dopravných nehôd však klesol za desať rokov o tretinu. Výrazne sa zvýšil aj počet motocyklov, celkovo ich jazdí viac ako 117-tisíc, pričom za desaťročie sa ich počet zdvojnásobil.

V priebehu posledných rokov sa na Slovensku produkovalo viac odpadov, od roku 2010 sa produkcia komunálneho odpadu zvýšila o 31,1 %. Za posledné desaťročie však došlo k zlepšeniu zhodnocovania komunálneho odpadu. Kým v roku 2011 sa zhodnotilo takmer 24 %, v roku 2019 bol podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu na úrovni viac ako 46 %.

Publikácia Slovenská republika v číslach 2020. je doplnená aj o niekoľko kľúčových ukazovateľov z európskych štatistík.TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Štatistického úradu SR.