Chudoba je jedným z najzávažnejších sociálnych problémov na celom svete

Diskusia 4  
Chudoba je jedným z najzávažnejších sociálnych problémov na celom svete
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Dano Veselský


16. 10. 2020 - Chudoba je jedným z najzávažnejších sociálnych problémov na celom svete. Upozornilo na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pri príležitosti sobotného (17. 10.) Svetového dňa boja proti chudobe. Rezort deklaruje, že sa do boja proti chudobe aktívne zapája a vytvára aktivity na podporu ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

"Tento deň si pripomíname v náročnom období, keď pandémia nového koronavírusu zasiahla Slovensko v doposiaľ najväčšej miere," uviedol šéf rezortu sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Pripomenul, že ministerstvo počas tohto roka spustilo najväčšiu finančnú pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO v histórii Slovenska a pomohlo tak státisícom ľudí.
"Zvýšili sme minimálnu mzdu a dôchodcom vyplatíme najvyššie 13. dôchodky a to nielen starobným dôchodcom, ale aj sirotám a vdovám. Od novembra spúšťame rozšírený finančný balík Prvá pomoc Plus, ktorým budeme ešte viac pomáhať zamestnancom, zamestnávateľom, živnostníkom s cieľom zabezpečiť ľuďom príjem v aktuálnej kríze,“ pripomenul minister.

Medzi priority rezortu práce patrí aj zabezpečenie starostlivosti o deti, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či o seniorov. "Všetko sú to ľudia, ktorí vzhľadom na svoj vek alebo nevyhovujúci zdravotný stav nevedia bez pomoci zvýšiť svoj príjem. Od budúceho roka budú môcť vďaka opatreniam ministerstva práce ušetriť napríklad aj na doplatkoch za lieky," vysvetlil rezort s tým, že aj ženy od 4. mesiaca tehotenstva si budú môcť požiadať o tehotenskú dávku či tehotenské štipendium.

Rezort pripomenul aj zvýšenie finančného príspevku na sumu 150 eur na jedno miesto v nocľahárni a takisto aj podporu vo forme poskytovania potravinovej a materiálnej pomoci. "V budúcom programovom období plánujeme rozšírenie tejto pomoci o distribúciu materiálnej pomoci pre ľudí bez domova," deklarovala štátna tajomníčka ministerstva Soňa Gaborčáková.

K ďalším plánom rezortu patrí napríklad aj priama finančná pomoc na úhradu výdavkov na bývanie nielen pre ľudí v hmotnej núdzi, ale aj pre iné, chudobou ohrozené skupiny. "Musíme prijímať také systémové opatrenia, ktoré sú adresné a finančne efektívne. Okrem tejto podpory je v príprave aj dotačný mechanizmus pre deti z rodín, ktoré síce nie sú v hmotnej núdzi, ale sú ohrozené chudobou. Cieľom je zabezpečiť rozvoj ich zručností, schopností a talentu, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť v spoločenskom živote," doplnila Gaborčáková.