Pokles spotrebiteľských cien v eurozóne sa v septembri zrýchlil na 0,3 %

Pridajte názor  Zdroj:

16. 10. 2020 - Medziročné tempo poklesu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v septembri zrýchlilo na 0,3 % z 0,2 % v auguste, tak ako to naznačil rýchly odhad.

Medziročné tempo poklesu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v septembri zrýchlilo na 0,3 % z 0,2 % v auguste, tak ako to naznačil rýchly odhad. Ukázali to v piatok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.

Na porovnanie, v septembri minulého roka bola miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, na úrovni 0,8 %.

V celej Európskej únii (EÚ) sa rast spotrebiteľských cien v septembri 2020 naopak spomalil na 0,3 % z 0,4 % v auguste. Pred rokom dosiahla inflácia v EÚ 1,2 %.

Spomedzi členských štátov Únie najnižšiu medziročnú mieru inflácie zaznamenali Grécko (-2,3 %), Cyprus (-1,9 %) a Estónsko (-1,3 %), najvyššiu mali v Poľsku (3,8 %), Maďarsku (3,4 %) a Česku (3,3 %).

V porovnaní s augustom sa medziročná miera inflácie znížila v 13 členských štátoch, zostala stabilná v siedmich a v siedmich vzrástla.

Pokiaľ ide o jednotlivé komponenty, v septembri najviac prispeli k medziročnej miere inflácie v eurozóne ceny potravín, alkoholu a tabaku, a to 0,34 percentuálneho bodu (p.b.), po ktorých nasledovali ceny služieb (0,24 p.b.). Najväčší negatívny vplyv mali ceny neenergetických priemyselných výrobkov (-0,08 p.b.) a energií (-0,81 p.b.).