EÚ chce vlnou renovácií budov zlepšiť ich energetickú účinnosť a ušetriť náklady

Pridajte názor  Zdroj:

14. 10. 2020 - Európska komisia (EK) v stredu v širšom balíku správ z oblasti energetiky zverejnila svoju stratégiu renovačnej vlny zameranej na zlepšenie energetickej účinnosti budov.

Európska komisia (EK) v stredu v širšom balíku správ z oblasti energetiky zverejnila svoju stratégiu renovačnej vlny zameranej na zlepšenie energetickej účinnosti budov.

Cieľom EK je minimálne zdvojnásobiť mieru renovácií budov v krajinách EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch a zabezpečiť, aby renovácie viedli k ich vyššej energetickej účinnosti a k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. To povedie k vyššej kvalite života ľudí v budovách, pomôže znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ, podporí digitalizáciu a zlepší opätovné použitie a recykláciu materiálov. Do roku 2030 by sa malo zrekonštruovať 35 miliónov budov a vytvoriť 160.000 nových "zelených" pracovných miest v stavebníctve.

Komisia upozornila, že budovy sú zodpovedné za asi 40 % spotreby energie v EÚ a za 36-% mieru emisií skleníkových plynov.

V súčasnosti iba jedno percento budov prechádza každý rok energeticky účinnou renováciou. A ak chce byť EÚ klimaticky neutrálna do roku 2050, musí prijať účinné opatrenia aj v tomto sektore.

Komisia pri tejto príležitosti zverejnila aj odporúčania pre členské štáty zamerané na boj proti energetickej chudobe. Dôvodom je skutočnosť, že takmer 34 miliónov Európanov si nedovolí vykurovať svoje domácnosti. Pomôcť im zlepšiť zdravie, celkový tepelný komfort a zároveň znížiť účty za energiu má práve politika na obnovu budov a ich pretvorenie ne energeticky účinné budovy.

Podľa stanoviska EK by každý občan EÚ mal mať možnosť svietiť, kúriť alebo ochladzovať svoj príbytok bez toho, aby sa zadlžil a zaťažil životné prostredie. Plánovaná renovačná vlna má zlepšiť miesta, v ktorých Európania žijú, pracujú a študujú, a zároveň znížiť vplyv budov na životné prostredie.

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla, že "zelená obnova sa začína doma". Vysvetlila, že nová stratégia EÚ chce prekonať prekážky, vinou ktorých je dnes renovácia budov zložitá, nákladná a časovo náročná. "Navrhneme lepšie spôsoby, ako zmerať výhody renovácie, minimálne normy energetickej účinnosti, vyššia finančná a technická pomoc EÚ podporí zelené hypotéky a podporí aj vyššie využitie obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní a chladení. Bude to zmena pravidiel hry pre majiteľov domov, nájomcov a verejné orgány," opísala situáciu Simsonová.

Stratégia EK sa zameria na priority v troch oblastiach - dekarbonizácia vykurovania a chladenia budov, riešenie problémov energetickej chudoby a budov s najhoršími výsledkami a tiež renovácie verejných budov ako školy, nemocnice či administratívne budovy.

Komisia navrhuje prekonať existujúce bariéry v celom reťazci rekonštrukčných prác - od koncepcie projektu až po jeho financovanie a dokončenie. Pomôcť chce prijatím nových politických opatrení, nástrojov financovania ako aj nástrojov technickej pomoci.

Stratégia renovačnej vlny bude obsahovať nasledovné hlavné akcie - prísnejšie nariadenia, normy a informácie o energetickej hospodárnosti budov; prístupné a cielené financovanie cez plán obnovy a odolnosti EÚ a zjednodušené pravidlá pre kombinovanie rôznych tokov financovania; zvýšenie kapacity na prípravu a realizáciu projektov renovácie; rozšírenie trhu pre udržateľné stavebné výrobky a služby vrátane integrácie nových materiálov a riešení založených na ochrane prírody a recyklácii.

K hlavným krokom patrí aj vytvorenie európskeho Bauhausu, čiže interdisciplinárneho projektu riadeného externými odborníkmi vrátane vedcov, architektov, dizajnérov, umelcov, projektantov a občianskej spoločnosti. Do roku 2022 chce EK vytvoriť sieť najmenej piatich Bauhausov v rôznych krajinách EÚ.

Pre naplnenie cieľov tejto stratégie má pomôcť aj rozvoj tzv. susedských prístupov pre miestne komunity s cieľom integrovať obnoviteľné a digitálne riešenia a vytvoriť oblasti s nulovou spotrebou energie, kde sa zákazníci stanú spotrebiteľmi predávajúcimi energiu do elektrickej siete.

Komisia v lete 2021 zreviduje smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov a zváži posilnenie cieľov v oblasti vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov a zavedenie minimálnej úrovne energie z obnoviteľných zdrojov pre vykurovanie či chladenie budov.