SP upozorňuje na pandemický režim pri žiadaní akceptačných listov v 2. pilieri

Pridajte názor  Zdroj:

12. 10. 2020 - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri na špeciálny pandemický režim pobočiek pri vydávaní akceptačných listov, ktoré potrebujú pri prestupoch z jednej do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri na špeciálny pandemický režim pobočiek pri vydávaní akceptačných listov, ktoré potrebujú pri prestupoch z jednej do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Netýka sa to však prestupov vo fondoch v rámci jednej DSS.

V súčasnej mimoriadnej situácii sa pobočky pri vybavovaní tejto agendy budú riadiť Covid semaforom SP a osobné vybavenie akceptačného listu na počkanie bude dočasne možné len v "zelených" pobočkách. Pobočky, ktoré sú v Covid semafore SP označené ako "oranžové" a "červené", akceptačné listy na počkanie nebudú vydávať.

Výkon tejto agendy je možné v plnom rozsahu zabezpečiť výlučne prostredníctvom elektronickej schránky klientov. V "oranžových" a "červených" pobočkách preto zamestnanci SP klientov na základe telefonickej konzultácie usmernia, aby o vydanie akceptačného listu požiadali elektronicky z ich aktívnej elektronickej schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy. Do tejto schránky im SP vyžiadaný akceptačný list následne zašle.

Označenie pobočiek v Covid semafore Sociálna poisťovňa pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke.