Daňové zaťaženie autodopravcov by sa malo znížiť

Pridajte názor  Zdroj:

7. 10. 2020 - Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa malo znížiť. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda a posunula ho na prerokovanie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Kabinet tak chce posilniť konkurencieschopnosť autodopravcov.

MF v materiáli konštatuje, že dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, preto je zmena súčasného nastavenia sadzieb dane opodstatnená.
Novela zákona by mala odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.
"Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3," špecifikoval rezort v materiáli. Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % s ohľadom na vek vozidla a mali by byť uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla.
Pre vozidlá typu O4 navrhuje vláda upraviť ročnú sadzbu dane vždy o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.
Sadzba dane by sa mala meniť aj pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až 03. V týchto prípadoch vláda navrhuje znížiť ročnú sadzbu o štvrtinu počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, následne znížiť o 20 % počas nasledujúcich 36 mesiacov a zase znížiť o 15 % počas ďalších 36 mesiacov. Potom by sa však sadzba mala zvyšovať, a to o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov a o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov.
"Ďalej sa navrhuje, aby sa ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane uplatnili už na zdaňovacie obdobie roku 2020," poznamenal rezort s tým, že MF zverejní nový vzor daňového priznania.