Čím sa dá poraziť koronavírus a akákoľvek iná kríza v budúcnosti

Diskusia 7  
Čím sa dá poraziť koronavírus a akákoľvek iná kríza v budúcnosti
Zdroj: theconversation
Foto: getty images


10. 10. 2020 - Jeseň v mestách môže mať nádych depresie. Nielen kvôli počasiu, ale aj množstvu zatvorených prevádzok, ktoré ešte donedávna fungovali. Prečo niektorí dokázali uspieť, zatiaľ čo iní skrachovali? Odpoveď je možno jednoduchšia, než by ste predpokladali.

Pravdou je, že všetci už nejaký čas žijeme vo svete plnom volatility, neistoty, zložitosti a nejednoznačnosti. Firmy sa museli vyrovnať s neustále sa meniacimi požiadavkami, ako sú napríklad environmentálne predpisy či nové technológie  a teraz ešte pribudli dramatické zmeny v správaní sa spotrebiteľov. Nie je jednoduché podnikať v takom prostredí. Rastie tlak ako zvládnuť výzvy a zabezpečiť, aby firma prežila. K slovu sa dostáva vo väčšej miere kreativita. Tá môže mať mnoho podôb, od vývoja nového produktu alebo služby až po zmeny v procese alebo dokonca pretvorenie celého obchodného modelu.

Jedným z príkladov je rodinný podnik s názvom Dunn’s Food and Drink v Škótsku. Má bohatú, 145 ročnú históriu veľkoobchodu. Koronakríza spôsobila, že za jedinú noc firma prišla o 90 % svojho podnikania. Navyše nesplnila podmienky na vládnu podporu. Musela rýchlo pretransformovať svoj tradičný obchodný model a zamerať sa na koncového zákazníka. Kreatívnou odpoveďou na novú situáciu spojenú s koronavírusom bola aplikácie pre vodičov, ktorí im dnes pomáha s logistikou a uľahčujú objednávky od zákazníkov. Takýto vývoj by sa za normálnych podmienok vyžadoval mesiace, ale teraz sa udial do troch týždňov.

Otázkou je, či sa niekedy firma vráti k svojmu tradičnému obchodnému modelu, keď už tieto nové procesy zaviedla? Po investovaní do nových technológií a infraštruktúry sa to zdá nepravdepodobné, musí si zachovať určitú odolnosť, aby mohla reagovať na všetky ďalšie výzvy, ktoré pred ňou stoja.

Aby boli firmy kreatívne, musia mať otvorenú myseľ, nadväzovať kontakty, predstavovať si a skúmať nové riešenia problémov, ktoré predtým jednoducho neexistovali. A čo je najdôležitejšie, musia sa rýchlo poučiť z chýb. Nejde len o to, prísť s kreatívnymi nápadmi, ale aj uviesť ich do praxe a reagovať na meniace sa priority, keď sa počas pandémie presadzujú stále novšie nariadenia.

Čím sa dá poraziť koronavírus a akákoľvek iná kríza v budúcnosti

Počas uzamknutia nebol priestor na otestovanie nových kreatívnych nápadov a firmy sa museli rozhodnúť, či ich začnú presadzovať, alebo nie. Ako sa ukázalo, kreatívne schopnosti a motivácia reagovať a robiť zmeny boli rozhodujúce pre prežitie mnohých spoločností.

Firmy si musia osvojiť nové pravidlá, pochopiť zmeny v správaní sa zákazníkov a získať alebo rozvinúť zručnosti potrebné na implementáciu kreatívnej reakcie. Nové predpisy v oblasti zachovávnia bezpečného odstupu tvrdo zasiahli odvetvie pohostinstiev. Podľa prieskumu medzi 36 000 spotrebiteľmi,  je najväčšou obavou ľudí, ktorí by sa vrátili do krčiem a reštaurácií, sociálny dištanc. Aj v tomto smere sme už videli rôzne nápady, ktoré by pomohli zachovávať potrebný odstup, od elektronických až po mechanické. Kto nepríde s ničím, môže byť odsúdený k likvidačnému poklesu návštevnosti. Vďaka tomu, že spotrebitelia sami v súčasnosti kontrolujú podniky, ktoré porušujú nariadenia, tlak na firmy sa zvýšil. Ďalšia fáza kreatívneho myslenia môže byť potrebná skôr, ako si myslíme, pretože tak firmy, ako aj spotrebitelia, čelia vyhliadkam na ďalšie obmedzenia a vládne intervencie.

Kreativita môže pomôcť firmám prekonať tieto tlaky a zabezpečiť si svoje miesto v tomto nestabilnom, neistom, zložitom a nejednoznačnom svete. A ich skúsenosti môžu pomôcť ostatným pri inováciách a vyhnúť sa bolestivým a nákladným chybám. Tieto tvorivé úspechy sa raz budú študovať a vyučovať na obchodných kurzoch. Bude sa skúmať, ako dokázali vďaka adaptabilite prežiť. A čo ich nepoložilo, to ich posilnilo v odolnosti nielen voči tejto pretrvávajúcej kríze, ale aj voči všetkým nepokojným obdobiam, ktoré ešte len v budúcnosti nastanú.