Tempo expanzie peňažnej zásoby v eurozóne sa v auguste spomalilo

Pridajte názor  Zdroj:

25. 9. 2020 - Tempo expanzie peňažnej zásoby v eurozóne sa v auguste spomalilo, ukázali aktuálne údaje Európskej centrálnej banky (ECB).

Tempo expanzie peňažnej zásoby v eurozóne sa v auguste spomalilo, ukázali aktuálne údaje Európskej centrálnej banky (ECB). Rast úverovania súkromného sektora pokračoval v stálom raste.

Široký agregát peňažnej zásoby M3 v auguste medziročne stúpol o 9,5 % po náraste o 10,1 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedla ECB. ECB tiež revidovala júlové tempo rastu z pôvodne uvádzaných 10,2 %.

Expanzia užšieho agregátu M1, ktorý zahŕňa najlikvidnejšie formy peňazí, ako sú peniaze v obehu a vklady bez výpovednej lehoty, sa spomalila na 13,2 % z 13,5 %.

Objem úverov poskytnutých rezidentov eurozóny v auguste vzrástol o 8 % po +7,6 % v júli a objem úverov súkromnému sektoru o 5 % rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Na sezónne upravenej báze objem úverom súkromnému sektoru stúpol o 4,6 % po +4,7 %, objem úverov domácnostiam o 3 % a nefinančným firmám o 7,1 %.