Od 23. septembra sa mení zasielanie zoznamov škôlkarov a školákov

Pridajte názor  Zdroj:

24. 9. 2020 - Novela zákona o sociálnom poistení od 23. septembra priniesla zmenu aj pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov.

Novela zákona o sociálnom poistení od 23. septembra priniesla zmenu aj pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Informoval o tom Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne (SP).
Spresnil, že príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Podľa predošlej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy či škôlky chodili.
Upozornil, že prvé zoznamy "neúčasti" za mesiac september 2020 zašlú školy okresným úradom v sídle kraja do 3. októbra 2020. Zoznamy detí, ktoré sa nezúčastnili na výchovno-vzdelávacom procese, musí mať Sociálna poisťovňa v prípade materských škôl a škôl od okresných úradov za každý mesiac k dispozícii do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
Upozornil, že detské jasle a ostatné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje klientom sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, sú naďalej povinné zasielať zoznamy klientov a zmeny v týchto zoznamoch spolu so zoznamami prítomných klientov a doručiť ich do e-schránky SP v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Z uvedeného vyplýva, že pre detské jasle a zariadenia sociálnych služieb sa povinnosti nemenia.
Načas doručené zoznamy so správnymi údajmi sú podľa Višvádera potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla následne skontrolovať nárok na vyplatenú pandemickú dávku ošetrovné poberateľovi tejto dávky. Zariadenia sú povinné požadované údaje zasielať spôsobom a formou určenou Sociálnou poisťovňou. Podrobnosti o tom, akou formou treba postupovať pri zasielaní zoznamov, sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.