Rodičia, pozor: Od 23. septembra 2020 nemôžete nechať škôlkarov doma pre obavu z korony

Pridajte názor  Zdroj:

24. 9. 2020 - Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) od 23. septembra 2020 už nemá rodič, ktorý nedá svoje dieťa do škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom.

Rodičia školákov nemajú nárok na OČR v týchto prípadoch už od 1. septembra 2020. Nárok na pandemickú OČR však budú mať naďalej vtedy, ak budú škôlky/školy alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý bol 23. septembra 2020 publikovaný v Zbierke zákonov SR po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky.
Novela prináša aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Doteraz to bolo naopak – úrady nahlasovali zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili.
Viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.. 

Informáciu TASR poskytol Peter Vivšváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.