Nemecké združenie maloobchodníkov očakáva v tomto roku rast predaja

Pridajte názor  Zdroj:

22. 9. 2020 - Nemecké združenie maloobchodníkov HDE aj napriek pandémii nového koronavírusu očakáva v tomto roku nominálny rast maloobchodného predaja o 1,5 %.

Nemecké združenie maloobchodníkov HDE aj napriek pandémii nového koronavírusu očakáva v tomto roku nominálny rast maloobchodného predaja o 1,5 %. To je výrazná revízia smerom nahor jeho predchádzajúceho odhadu, v ktorom počítal s poklesom predaja o 4 %.

Združenie HDE poukázalo pritom na prudký rozmach online predaja a vládne stimuly, ako je napríklad dočasné zníženie dane z pridanej hodnoy (DPH) a tiež príspevky pre rodičov, ktoré podľa neho zvyšujú súkromnú spotrebu a podporujú maloobchodný sektor ako celok.

Združenie zároveň vyzvalo vládu v Berlíne, aby pomohla malým obchodníkom v mestských oblastiach, ktorých kríza obzvlášť tvrdo zasiahla.

„Koronakríza urýchľuje štrukturálnu transformáciu v maloobchode,“ uviedlo HDE a dodalo, že spotrebitelia menia svoje nákupné návyky v prospech online obchodov, čo znevýhodňuje malé predajne v mestách.

HDE očakáva medziročný rast maloobchodného predaja v roku 2020 aj po očistení o cenové vplyvy. Jeho prognózy pritom vychádzajú z predpokladu, že v druhej polovici roka nedôjde k blokáde ekonomiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie.