Prečo je zlé, ak sa z investovania vytráca trenie

Diskusia 1  
Prečo je zlé, ak sa z investovania vytráca trenie
Zdroj: behaviouralinvestment
Foto: getty images


21. 9. 2020 - Technologický vývoj v posledných desaťročiach výrazne zmenil rozhodovací proces u profesionálnych aj súkromných investorov. Zahltil nás informačný šum, rôzne stimuly a máme slobodnú možnosť obchodovať v ktoromkoľvek danom okamihu. Vďaka technológiám sa stalo investovanie bezproblémové. Technológie odstránili trenie.

Jednou z najefektívnejších metód na zmenu nášho správania sa je zmena úrovne trenia, ktoré sa vytvára pri rozhodovaní. Ak chceme ľudí povzbudiť k prijatiu rozhodnutia, musí byť rozhodovanie jednoduché, a naopak ak chceme obmedziť rýchle prijatie rozhodnutia, stačí postaviť prekážky. Túto metódu používame intuitívne v našom každodennom živote. Napríklad keď sa snažíme stravovať zdravo, vieme, že je najlepšie nemať čokoládu ľahko prístupnú niekde po ruke. Zároveň ale máme tendenciu podceňovať, ako môže mať zavedenie malého množstva prekážok vážne následky na rozhodnutia, ktoré robíme. Zdá sa nám absurdné, že implementácia zdanlivo nepatrnej zmeny by mohla podstatne ovplyvniť rozhodnutie. Ale môže. Naše správanie je riadené emóciami a daným okamihom, aj malé trenie môže mať neuveriteľnú páku. Pre investorov je to koncept, ktorým sa oplatí zaoberať.

Väčšia transparentnosť a kontrola, ktorú dnes majú investori, priniesli množstvo výhod, ale aj nevýhod. Absencia trenia nám umožňuje ľahko prijímať rozhodnutia na základe toho, ako sa v danom okamihu cítime. Tým sa ale dáva priestor najnebezpečnejšiemu investičnému správaniu sa ako je  prenasledovanie výkonnosti, načasovanie trhu, panický predaj. Ale čo je najdôležitejšie, je tak čoraz ťažšie akceptovanie dlhodobého prístupu.

Trenie v investovaní nemá dobré meno. Máme tendenciu si domýšľať, že nám len spomaľuje proces rozhodovania. Vytvára pocit, že nemáme prístup k príležitostiam, ktoré vznikajú, a potláčame naše najlepšie inštinkty. To ale nemá logiku. Pre väčšinu investorov je schopnosť využívať krátkodobé príležitosti alebo rýchlo reagovať na meniacu sa dynamiku trhu nebezpečenstvom, nie výhodou. Aj keď sa vybraná skupina pokúša o niečo také, pre väčšinu z nás, je to škodlivé alebo prinajlepšom irelevantné. Máme tendenciu vnímať trenie ako prekážku, ale v skutočnosti môže tlmiť niektoré z našich najhorších dispozícií a podporiť dlhodobé investovanie.

Je dôležité, aby sme dokázali odlíšiť trenie v rozhodovaní od úplného zákazu. Trenie nám nebráni úplne sa vydať konkrétnou cestou, iba spomalí postup. Dáva nám čas a reflexiu. Vo väčšine prípadov bude mať jednoduché zavedenie určitej úrovne obtiažnosti alebo oneskorenia pravdepodobne značné následky na prijatie rozhodnutia.

Prečo je zlé, ak sa z investovania vytráca trenie

Pre súkromných investorov sa pojem trenie často spája s uväznením v zlých a drahých fondoch, kde sa vymanenie z nich považuje za príliš bolestivé, nákladné alebo komplikované, aby to stálo za to. Toto je nepochybne negatívne trenie. Sloboda a ľahký pohyb sú v tomto prípade nevyhnutnosťou. Dôsledkom odstránenia takéhoto trenia je však možnosť skĺznuť k investícii, ktorá je práve v móde a urobiť rozhodnutia v rámci stále sa zmenšujúcich časových horizontov.

Ako teda postupovať, aby sme trenie neodstránili? Súčasťou nášho dlhodobého investičného plánu by malo byť stanovenie limitov na to, ako často kontrolujeme svoje investície (najefektívnejším spôsobom, ako znížiť volatilitu, je menej často si kontrolovať portfólio) alebo obmedziť objemy obchodov, ktoré uskutočňujeme. Nastavenie hesla pre váš účet, aké si pravdepodobne nezapamätáte, môže mať ešte väčší vplyv. Bolo by tiež užitočné, keby nám investičné platformy, ktoré používame, umožnili pri zakladaní účtu uplatňovať naše vlastné obmedzenia. Vytvárať trenie s chladnou hlavou, ktoré nám bráni robiť zlé rozhodnutia s horúcou hlavou. Napríklad funkcia, pri ktorej je možnosť on-line obchodovania vypnutá, pokiaľ nepožiadate o jej aktiváciu, čo môže trvať aj niekoľko dní. Neodstránime tým možnosť voľby, len zavedieme pauzu.

Dlhodobé investovanie nikdy nebolo zložitejšie než je dnes. Sloboda, transparentnosť a možnosť voľby, ktorá je v súčasnosti k dispozícii investorom a ktorá priniesla mnoho výhod, tiež zvyšuje možnosť robiť zlé rozhodnutia. Robiť menej a užívať si silu zložených úrokov znie jednoducho, ale zďaleka to nie je tak ľahké. Čím viac sa angažujeme na trhoch, tým väčšie je pokušenie robiť rozhodnutia, ktoré dnes schvaľujeme, ale neskôr oľutujeme. Dlhodobý prístup si vyžaduje úsilie a vyžaduje pomoc. Trochu trenia nám môže v tomto smere pomôcť.