Ľudia neodchádzajú z firmy, ale od šéfa

  
Ľudia neodchádzajú z firmy, ale od šéfa
Zdroj: PR článok

17. 9. 2020 - Nikto nechce stratiť skvelého zamestnanca. Napriek tomu skvelí zamestnanci odchádzajú. Plnohodnotne ich nahradiť trvá zvyčajne 6-8 mesiacov a stojí desaťtisíce eur.

Manažér, od ktorého odchádzajú:

1. Nedôveruje​ (a mikromanažuje, kontroluje a nenechá ľudí rozhodovať).

2. Neoceňuje​ (a povyšuje nesprávnych ľudí).

3. Nemá​ rovný chrbát (a robí rozhodnutia politicky, neeticky a zo strachu).

4. Nekomunikuje​ otvorene (ututláva konflikty a je nečitateľný).

5. Nepočúva​ (a nesnaží sa pochopiť druhú stranu).

6. Nestará​ sa o ľudí (a nechá ich prepracovať sa).

7. Neinšpiruje​ (a svojou komunikáciou neprebúdza v ľuďoch chuť byť lepšími).

Pritom je možné, aby pri vás ľudia ostali aj napriek šialenému pracovnému tempu, technickým nedostatkom či snahe vašich konkurentov nalákať ich na vyšší plat. Pomôže, keď pre nich budete osobnosťou, ktorú majú ľudia chuť nasledovať. Nazvime to LÍDROM.

Ľudia neodchádzajú z firmy, ale od šéfa


Z manažéra lídrom
Pod slovom líder si nepredstavujte len majiteľov firiem alebo manažérov, ktorí riadia aspoň sto ľudí. Vedúcou osobnosťou môže byť každý profesionál, ktorý robí s ľuďmi, a s ktorým ľudia radi robia: Zákazníci od neho radi kupujú, dodávatelia mu radi dodávajú, kolegovia s ním radi spolupracujú.

Líder, ktorého je radosť nasledovať:

1. Spoznáva​ a prepája ľudí, aby im poslúžil.
Nechodí na networkingové akcie, aby vymenil čo najviac vizitiek a vyťažil z druhých maximum. Vždy sa úprimne zaujíma o ľudí a premýšľa, ako by im mohol byť užitočný.

2. Rozpráva​ tak, že ho druhí chcú počúvať.
Uvedomuje si, že na pozornosť druhých nemá nárok. Vie, že si ju musí zaslúžiť. Preto sú jeho prezentácie vždy pútavé, živé a prinášajú pridanú hodnotu.

3. Robí​ porady, na ktoré dáva zmysel chodiť.
Váži si čas druhých ľudí. Na porady chodí pripravený a perfektne ich facilituje. Verí v múdrosť skupiny, chce počuť názory ostatných, vytvára priestor na diskusiu a nachádza spoločné riešenia.

4. Vytvára​ kultúru otvorenej komunikácie.
Nebojí sa konfliktov a nič nezametá pod koberec. Netoleruje žiadne kuchynkové reči, donášanie ani žabomyšie vojny. Má rád, keď sú karty vyložené na stole a sám v tom ide príkladom. Vie počúvať a vždy sa snaží plne porozumieť druhej strane. Nebojí sa dať ľuďom pravdivú spätnú väzbu a robí to tak, že po nej ľudia odchádzajú namotivovaní robiť veci lepšie.

5. Pracuje​ na sebe, aby bol človekom, ktorého iní chcú nasledovať.
Vie, že ryba smrdí od hlavy, a preto nespí na vavrínoch. Neustále vníma seba a svoje fungovanie, počúva spätnú väzbu, používa sebareflexiu a keď narazí na tému, v ktorej ho tlačí topánka, rieši to. Vie, že môže byť len tak kvalitným lídrom, ako kvalitným je človekom, a preto mu nie je cudzí osobný rozvoj, terapia, koučing či seba-rozvojové tréningy.

Na záver, večná otázka: Musíte sa lídrom narodiť alebo sa ním môžete stať?

Iste. Mnohí to majú v krvi, akoby sa so schopnosťou viesť už narodili. (A aj my im závidíme.:) )

Keď však je reč o lídrovi, nepredstavujte si vrodenú charizmu, extrovertnosť či dar reči. Ide o súbor postojov a zručností, ktoré je možné si osvojiť.

Preto sme pripravili sériu 5 workshopov s názvom PROJEKT LÍDER.

Viac informácií nájdete TU.