Krajiny EÚ v roku 2018 prišli o 140 miliárd eur na výbere DPH

Diskusia 2  Zdroj:

10. 9. 2020 - Členské krajiny EÚ v roku 2018 stratili odhadované príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 140 miliárd eur.

Členské krajiny EÚ v roku 2018 stratili odhadované príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 140 miliárd eur. Slovensko v uvedenom roku na úniku DPH prišlo o 1,579 miliardy eur. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).

Komisia uviedla, že aj keď je celkový rozdiel v DPH - rozdiel medzi očakávanými príjmami v členských štátoch EÚ a skutočne vybranými príjmami - stále veľmi vysoký, za posledné roky sa tento rozdiel zlepšoval. Čísla pre rok 2020 však predpovedajú opačný trend s možnou stratou až 164 miliárd eur v pokladniciach členov EÚ, a to najmä v dôsledku dosahov pandémie koronavírusu na ekonomiku.

V nominálnom vyjadrení sa celkový rozdiel v DPH v EÚ mierne znížil o takmer jednu miliardu eur na 140,04 miliárd eur v roku 2018, čím sa spomalil zo zníženia o 2,9 miliardy eur v roku 2017. Očakávalo sa, že tento klesajúci trend bude pokračovať aj ďalší rok, hoci koronakríza zrejme zvráti pozitívny trend.

Značný rozdiel v DPH na rok 2018 spojený s prognózami na rok 2020 opäť zdôraznil potrebu komplexnej reformy pravidiel EÚ v oblasti DPH, ktorá by ukončila podvody s DPH a užšiu spoluprácu medzi členskými krajinami pri podpore výberu DPH, a zároveň potrebe chrániť legitímne podnikanie.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal, že uvedené údaje ukazujú, že úsilie o zastavenie príležitostí na podvody a úniky v oblasti DPH vedú k postupnému pokroku, je však potrebné vykonať oveľa viac. "Pandémia koronavírusu drasticky zmenila hospodársky výhľad EÚ a je nastavená na vážne zasiahnutie výnosov z DPH. Krajiny EÚ si teraz viac ako kedykoľvek predtým nemôžu dovoliť takéto straty. Musíme teda urobiť viac pre to, aby sme zintenzívnili boj proti podvodom s DPH, a zároveň zjednodušili postupy a zlepšenie cezhraničnej spolupráce," opísal situáciu komisár.

Rovnako ako v roku 2017, najvyšší rozdiel v DPH na vnútroštátnej úrovni zaznamenalo Rumunsko, keď "zmizlo" 33,8 % príjmov z DPH. Nasledovalo Grécko (30,1 %) a Litva (25,9 %). Najmenšie rozdiely boli vo Švédsku (0,7 %), Chorvátsku (3,5 %) a Fínsku (3,6 %).

V absolútnych číslach boli najvyššie rozdiely v DPH zaznamenané v Taliansku (35,4 miliárd eur), Spojenom kráľovstve (23,5 miliárd) a Nemecku (22 miliárd). Najmenej stratili Cyprus (77 miliónov), Estónsko (127 miliónov) a Slovinsko (148 miliónov). Slovensko sa v tomto rebričku ocitlo na 16 mieste z vtedy ešte 28-člennej Únie, so stratou 1,579 miliardy eur na nevybraných daniach z pridanej hodnoty.