Povinné príspevky do 2. piliera sa od januára 2021 zvýšia na 5,25%

Diskusia 9  Zdroj:

10. 9. 2020 - Povinné príspevky do druhého dôchodkového piliera sa od budúceho roka zvýšia na 5,25 % z vymeriavacieho základu.

Povinné príspevky do druhého dôchodkového piliera sa od budúceho roka zvýšia na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne hranicu šiestich percent.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. druhý pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. "To znamená, že výška dôchodkovej dávky závisí od zaplatených príspevkov do druhého piliera a ich zhodnotenia," priblížil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.

Sporiteľom v druhom pilieri sa ich povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % rozdeľujú na dve časti, a to odvody do prvého piliera (Sociálna poisťovňa) a do druhého piliera. Každým rokom sa časť z povinných odvodov, smerujúcich do druhého piliera, zvyšuje o 0,25 %. "Budúci rok tak budú sporitelia odvádzať do druhého piliera 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sporitelia majú možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená," doplnil Višváder.

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (prvým pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia. K 31. augustu tohto roka SP evidovala 1.603.439 sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri.