Digitálna koalícia z krajín strednej a východnej Európy sa obrátila na EK

Pridajte názor  Zdroj:

10. 9. 2020 - Digitálna koalícia z krajín strednej a východnej Európy, pozostávajúca zo 14 organizácií zastupujúcich napríklad odvetvie nových technológií, oslovila Európsku komisiu (EK) spoločným vyhlásením, ktoré sa týka návrhu vývoja právnych predpisov umožňujúcich rast moderných obchodných modelov a technologických riešení v duchu jednotného digitálneho trhu. Informovala o tom Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá je jednou zo signatárov vyhlásenia.

Spoločné vyhlásenie vzniklo preto, lebo konečná podoba legislatívy o digitálnych službách bude mať podľa organizácií z 11 krajín strednej a východnej Európy zásadný vplyv na fungovanie celého digitálneho priestoru EÚ. Stanovisko podpísali zástupcovia Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
"Nová legislatíva o digitálnych službách by mala zaručovať ochranu základných práv," zdôraznila Digitálna koalícia s tým, že ide o právo na prístup k informáciám a slobode prejavu on-line. Budúce nariadenia by podľa nej mali nájsť rovnováhu medzi digitálnou bezpečnosťou a slobodou toku dát, ako aj vývojom nových služieb.
Signatári sa domnievajú, že pripravovaná legislatíva by mala tiež poskytnúť transparentný rámec zodpovednosti sprostredkovateľov za nezákonný obsah. "Poskytovatelia digitálnych služieb nemôžu byť zaťažení povinnosťou proaktívne analyzovať a potenciálne blokovať všetok obsah zdieľaný prostredníctvom ktorejkoľvek danej služby," zdôraznila Digitálna koalícia s tým, že podľa nej je rozhodovanie o tom, čo je alebo nie je prípustné, povinnosťou štátu a takéto rozhodnutia by nemali byť v kompetenciách súkromných podnikateľov.
Ako podotkli organizácie, zákonodarcovia by sa mali podrobne zaoberať dosahom každého nového zákona na malé a stredné podniky. "Pri navrhovaní zákona musíme pamätať na úlohu a schopnosti malých a stredných podnikov pri rozvoji inovácií," uviedli organizácie vo vyhlásení. Ako vysvetlili, menšie spoločnosti vyvíjajú tlak konkurencie na veľké korporácie a sú zárukou rozmanitosti. "Zavedenie novej legislatívy nemusí mať za následok uplatnenie bremena nákladnej právnej služby dostupnej iba pre najväčších hráčov na trhu digitálnych služieb a potenciálneho vylúčenia menších spoločností z tohto samotného trhu, čo by poškodilo ich konkurencieschopnosť," myslí si Digitálna koalícia. Tvrdí tiež, že predpisy by mali byť apolitické. To, či digitálne služby budú úspešné, totiž nemôže závisieť od politického prostredia, uzavreli organizácie.