Edge computing a asistovaná realita: Digitalizácia pomôže oživeniu leteckého a obranného priemyslu

Pridajte názor  
Edge computing a asistovaná realita: Digitalizácia pomôže oživeniu leteckého a obranného priemyslu
Zdroj: Dynabook

8. 9. 2020 - Firmy musia prekonať súvisiace výzvy, úspešne nasadiť potrebné digitálne nástroje, zabezpečiť efektívnu správu obrovského množstva dát produkovaných IoT zariadeniami. V tej súvislosti bude potrebné zavádzať ďalšie technológie ako napríklad edge computing.

Pandémia koronavírusu vytvorila v mnohých odvetviach bezprecedentné výzvy. Medzi odvetvia, ktorých sa kríza dotkla najviac, patrí letecký a obranný priemysel. Preventívne opatrenia totiž takmer úplne zastavili leteckú prevádzku a kvôli vyhláseným obmedzeniam aj obavám cestujúcich predali spoločnosti podstatne menej leteniek, než koľko bolo treba na ich prevádzku. Vedúci pracovníci v leteckých spoločnostiach však zostávajú vzhľadom k budúcnosti optimistickí: 89 % opýtaných je presvedčených, že sa odvetvie zotaví, a 69 % dokonca predpovedá, že sa toto odvetvie zmení k lepšiemu. Dnes je ťažké predpovedať, čo presne a v akom časovom horizonte budúcnosť prinesie, ale je pravdepodobné, že návratu letectva k výnosnému rastu pomôže digitalizácia a automatizácia zameraná na dosiahnutie vyššej efektivity.

Digitalizácia pomôže znížiť množstvo osobných kontaktov, vďaka čomu môžu organizácie ľahšie dodržiavať opatrenia týkajúce sa sociálneho odstupu. Kľúčovú úlohu bude zohrávať Internet vecí (IoT).

Využitie vzdialenej pomoci
Pandémia dala spoločnostiam pádny dôvod na to, aby zvážili využitie digitálnych riešení. Zavádzaním IoT sa automatizácia a robotika pravdepodobne čoskoro stanú kľúčovou záležitosťou všetkých poskytovateľov týchto riešení - od zavedených výrobcov zariadení (OEM) až po menších dodávateľov.

Významnou príležitosťou pre spoločnosti zo segmentu letectva a obrany je tiež prínos nositeľných technológií, napríklad inteligentných okuliarov pre asistovanú realitu (AR). AR umožňuje premietanie potrebných informácií do zorného poľa užívateľa pri zachovaní režimu handsfree. Toto riešenie, ktoré pomáha zefektívniť pracovné postupy, využíva čoraz viac spoločností so zamestnancami pracujúcimi v teréne. V letectve a kozmonautike pomáha AR pri výrobe aj údržbe lietadiel tak, že pracovníci môžu postupovať podľa zobrazených manuálov s oboma voľnými rukami. Vďaka inteligentným okuliarom s funkciou "See-What-I-See" sa letecký mechanik môže spojiť pri oprave s ďalšími vzdialenými odborníkmi a získať pri dokončovaní úlohy cennú podporu. Súčasne môže pracovník jednoducho spustiť aj ďalšie funkcie AR okuliarov.

Edge computing a asistovaná realita: Digitalizácia pomôže oživeniu leteckého a obranného priemyslu

Medzi ďalšie možnosti patrí načítanie a zobrazenie dokumentov, prijímanie aktuálnych pokynov k pracovným postupom, snímanie a odosielanie videa a obrázkov v reálnom čase či sťahovanie nových aktualizácií produktu. Tieto možnosti vzdialenej pomoci hrajú významnú úlohu pri dosiahnutí vyššej efektivity a v kontexte s aktuálnou situáciou tiež zníženie množstva a dĺžky trvania osobných kontaktov.

Prekonávanie výziev pri zavádzaní IoT v post COVID období
Zavádzanie automatizácie a robotiky v súvislosti s COVID-19 prináša rôzne výzvy. Kľúčové je, aby boli firmy pripravené efektívne spravovať a spracúvať obrovské množstvo dát prenášaných prostredníctvom IoT a robotických zariadení, a zároveň získavať z týchto dát užitočné poznatky, ktoré môžu zlepšiť prevádzku. Mnoho spoločností v dodávateľskom reťazci pre letectvo a kozmonautiku je stále závislých na obslužných pracovníkoch, a tak musia zvážiť, aké existujúce prostriedky využije na spracovanie týchto nových dátovo náročných technológií, ale aj to, či si môžu dovoliť investovať čas a zdroje do prípadnej modernizácie.

Dôležitú úlohu v IT ekosystéme leteckého a obranného priemyslu bude v súvislosti s COVID hrať tiež koncept edge computing. Príkladom môže byť situácia, kedy mechanik používa inteligentný okuliare AR na získanie pomoci od vzdialených kolegov. Ak by došlo k latencii a oneskoreniu príjmu informácií, môže byť produktivita zásadne znížená, alebo dôjde k chybám pri práci. Edge computing ponúka riešenie tým, že premiestni spracovanie dát zo servera k zariadeniu na okraji siete (v tomto prípade k AR okuliarom), tým eliminuje oneskorenie a problémy so sieťou. Zároveň otvára nové metódy zberu, analýzy aj redistribúcie dát a pomáha zvyšovať výkon pri ich spracovaní k okraju siete, kde je zariadenie.

Digitalizácia zohráva zásadnú úlohu v leteckom a obrannom priemysle a jej význam bude ďalej narastať. Jej úloha ešte zosilnela príchodom pandémie COVID-19. Odvetvie musí byť silnejšie, inteligentnejšie a pripravenejšie na prípadné poklesy. Kým však bude možné implementovať rozsiahlu automatizáciu prostredníctvom zariadení IoT a robotiky, musí si organizácia byť istá, že má  infraštruktúru pripravenú pre podporu týchto technológií. Veľmi výhodné vzhľadom k napätým rozpočtom je, že edge computing nevyžaduje prepracovanie celej technologickej architektúry. To umožňuje podnikom ťažiť z potenciálnych výhod IoT s minimálnymi zmenami alebo dopadom na súčasne využívané systémy.

 

Autorom je Nick Offine, riaditeľ predaja, marketingu a prevádzky spoločnosti Dynabook Northern Europe.