Počet firemných bankrotov v Nemecku v máji medziročne klesol

Pridajte názor  Zdroj:

10. 8. 2020 - V máji v Nemecku aj napriek koronakríze zbankrotovalo menej firiem ako v rovnakom mesiaci pred rokom.

V máji v Nemecku aj napriek koronakríze zbankrotovalo menej firiem ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Podľa spolkového štatistického úradu okresné súdy hlásili za máj 1504 firemných insolvencií. To bolo o 9,9 % menej ako v máji 2019. Hlavným dôvodom poklesu je, že od 1. marca 2020 je pre firmy dočasne pozastavená povinnosť podávania návrhu na konkurz.

Takže podľa štatistikov sa v tieto čísla zatiaľ neodrážajú ekonomické následky koronakrízy. Ekonómovia v tomto roku počítajú s výrazným nárastom firemných bankrotov.

Väčšina insolvencií (247) pripadala v máji na obchod, v stavebnom sektore to bolo 235, v oblasti externých, vedeckých a technických služieb 168 a v pohostinstve 164.

V priemere boli firmy, ktoré sa v máji dostali do insolvencie, väčšie ako pred rokom, keďže pohľadávky veriteľov dosiahli celkovo 3,1 miliardy eur po 2,5 miliardy eur vlani.