Medziročný rast inflácie v eurozóne sa v júli zrýchlil na 0,4 %

Pridajte názor  Zdroj:

31. 7. 2020 - Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v júli zrýchlilo na 0,4 % z 0,3 % v júni. Ukázal to v piatok rýchly odhad európskeho štatistického úradu Eurostatu.

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v júli zrýchlilo na 0,4 % z 0,3 % v júni. Ukázal to v piatok rýchly odhad európskeho štatistického úradu Eurostatu.

Postupné rušenie blokád a obmedzení na zabránenie šírenia nového koronavírusu pomohlo zrýchliť rast spotrebiteľských cien v menovom bloku. Napriek tomu miera inflácie zostala hlboko pod cieľovou úrovňou Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %.

Pri pohľade na hlavné zložky inflácie v eurozóne sa v júli najviac zvýšili ceny potravín, alkoholu a tabaku, a to o 2 %. Tempo ich rastu sa pritom spomalilo z 3,2 % v júni.

Nasledovali ceny priemyselných výrobkov bez energií, ktoré stúpli v júli o 1,7 % po náraste 0,2 % v júni. Rast cien služieb sa v júli, naopak, spomalil na 0,9 % z 1,2 % v júni podobne ako pokles cien v energetike (na -8,3 % v júli z júnových -9,3 %).