Vláda by mala transparentne vysvetliť zvyšovanie výdavkov v rozpočte

Pridajte názor  Zdroj:

14. 7. 2020 - V zákone o štátnom rozpočte je potrebné zohľadniť vplyv pandémie nového koronavírusu, vytvorený priestor by sa ale nemal zneužiť na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich so súčasnou situáciou.

V zákone o štátnom rozpočte je potrebné zohľadniť vplyv pandémie nového koronavírusu, vytvorený priestor by sa ale nemal zneužiť na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich so súčasnou situáciou. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), a tiež upozorňuje na výdavky, ktoré v rozpočte nie sú vysvetlené.

Rezort financií predložil do parlamentu zmenu zákona o štátnom rozpočte na tento rok, ktorým reaguje na dôsledky pandémie nového koronavírusu, najmä výpadok daňových a odvodových príjmov a potrebu financovať opatrenia na podporu ekonomiky. Ďalším dôvodom sú riziká, ktoré boli v rozpočte prítomné už pri jeho schvaľovaní. Podľa návrhu počíta vláda s celkovým nárastom hotovostného deficitu štátneho rozpočtu z 2,8 miliardy eur na 12 miliárd eur. "RRZ vníma potrebu zohľadniť dôsledky pandémie koronavírusu pri riadení verejných financií. Z tohto pohľadu je úprava zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 očakávaným a potrebným krokom. Z predloženého dokumentu je však len vo veľmi obmedzenej miere možné posúdiť opodstatnenosť veľkosti predkladaných zmien," konštatuje rozpočtová rada.

Nad rámec položiek vymenovaných v dôvodovej správe, ktoré súvisia najmä s dôsledkami pandémie, vláda očakáva zvýšenie výdavkov aj v iných oblastiach, najmä na krytie iných rizík rozpočtu, v sume približne tri miliardy eur. "Táto suma nie je v materiáli vysvetlená a predstavuje pre vládu priestor pre voľné rozhodovanie mimo kontroly parlamentu. Súčasné výnimočné okolnosti viedli k dočasnému pozastaveniu uplatňovania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, aby vláda mohla prijímať razantné opatrenia na stabilizáciu situácie," upozornila RRZ.

Podľa rozpočtovej rady by sa preto vytvorený priestor nemal zneužiť na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich s výnimočnou situáciou. "Je preto v záujme vlády, aby navrhované zmeny v zákone o štátnom rozpočte boli transparentne vysvetlené a zdôvodnené tak, aby nielen parlament, ale aj odborná a široká verejnosť mala možnosť posúdiť opodstatnenosť zvyšovania výdavkov," dodala RRZ.