Účtovné závierky za minulý rok zverejnilo približne 156.000 firiem

Diskusia 1  Zdroj:

7. 7. 2020 - V dôsledku koronakrízy zverejnilo doteraz účtovne závierky iba 156.000 firiem. Je to zhruba o 60.000 firiem menej ako v minulom roku.

V dôsledku koronakrízy zverejnilo doteraz účtovne závierky iba 156.000 firiem. Je to zhruba o 60.000 firiem menej ako v minulom roku. Štát tým pádom dostane dane od týchto firiem s oneskorením. Upozornil na to FinStat.

Predĺžená zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, vyhlásenou 12. marca, je lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Táto lehota platí bez ohľadu na to, či daňovník oznámil alebo neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. "Aktuálne evidujeme, že svoju účtovnú závierku zverejnilo aj napriek týmto opatreniam viac ako 156.000 firiem. V minulom roku, v rovnakom období, zverejnilo v predĺženom termíne do 30. júna svoju účtovnú závierku 215.000 firiem a do konca roka necelých 219.000 firiem. Preto stále očakávame, že približne 60.000 firiem stále ešte len zverejní svoju účtovnú závierku," vyčíslil FinStat.

Vývoj tržieb analyzovaných firiem zaznamenal menší medziročný nárast, než v predošlých rokoch. Tempo rastu je pomalšie a predstavuje iba 1,19 %. Tento vývoj sa ale s pribúdajúcim počtom účtovných závierok môže podľa FinStatu zmeniť.

Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA )na základe údajov analyzovaných firiem má pomalý a mierne rastúci trend a v roku 2019 predstavuje tento rast 2,18 %. Výraznú zápornú EBITDA oproti ostatným analyzovaným firmám má spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a to vo výške 96 miliónov eur.

Zisk analyzovaných firiem zaznamenal prvýkrát za sledované obdobie od roku 2014 medziročný pokles, a to o 7,13 %. Významnú stratu dosiahla firma U.S. Steel Košice vo výške 63 miliónov eur.

Od zavedenia daňových licencií v roku 2014 mala daň z príjmov rastúci trend. Avšak aktuálna daň z príjmov v prípade analyzovaných firiem za rok 2019 klesla o 19,6 % na 1,6 miliardy eur.

Významné spoločnosti, ktoré ešte nepodali svoju účtovnú závierku za minulý rok, sú napríklad Mobis Slovakia, Eustream, ZSE Energia, či Minerfin, a zároveň aj potravinové reťazce ako Tesco Stores SR, Lidl Slovenská republika, Kaufland Slovenská republika, ktoré zverejňujú svoje účtovné závierky až v septembri.