Monetárnopolitický zločin? BIS tvrdí, že nie

Diskusia 1  
Monetárnopolitický zločin? BIS tvrdí, že nie
Zdroj: BIS;Česká spořitelna
Foto: getty images


6. 7. 2020 - Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) vo svojej Výročnej ekonomickej správe venuje priestor aj otázke masívneho tlačenia peňazí" zo strany centrálnych bánk. Tvrdí, že k zneužitiu menovej politiky nedochádza.

Autori správy dospeli k záveru, že súčasné masívne tlačenie peňazí centrálnymi bankami nemožno  považovať za menové financovanie, teda za zneužitie menovej politiky k financovaniu expanzívnej fiškálnej politiky. "Prebiehajúce operácie sú plne v súlade s primárnymi cieľmi centrálnych bánk, ktorými sú zabezpečenie hospodárskej a finančnej stability. Neboli prijaté s cieľom financovať fiškálne deficity ako také. Okrem toho si centrálne banky ponechávajú plnú kontrolu nad tým, kedy a za akých podmienok operácie ukončia či zmenia," píše sa v správe.

BIS ale zároveň upozorňuje na masívne nákupy štátnych dlhopisov centrálnymi bankami, ktoré likvidujú hranicu medzi fiškálnou a menovou politikou. Podľa BIS sú bezpečnejšie v rozvinutých ekonomikách, kde vláda aj centrálna banka majú dlhodobo jasne vymedzené a dodržiavané ciele, ktorých sa držia aj v turbulentných časoch. Čím je ale tento inštitucionálny rámec v danej krajine slabší, tým je väčšie riziko, že aktuálny stav prerastie do takzvanej fiškálnej dominancie, teda do situácie, kedy menová politika de facto slúži potrebám vlády. To môže byť problém, ak vláda nie je zameraná na stabilizáciu ekonomiky. V praxi sa táto dominancia môže prejaviť napríklad tak, že vláda dokáže zatlačiť na centrálnu banku, aby nezvyšovala sadzby ani v prípade, že v ekonomike v rámci popandemického oživenia začnú zreteľne rásť inflačné tlaky a začne hroziť, že bez zvýšenia sadzieb porastie inflácia na dlhé obdobie nad inflačný cieľ.