Samospráva Malinovej plánuje vybudovať tri nájomné bytové domy

Diskusia 1  Zdroj:

30. 6. 2020 - Samospráva Malinovej (okres Prievidza) plánuje v obci rozšíriť možnosti nájomného bývania. Dosiahnuť to chce vybudovaním troch identických bytových domov.

Samospráva Malinovej (okres Prievidza) plánuje v obci rozšíriť možnosti nájomného bývania. Dosiahnuť to chce vybudovaním troch identických bytových domov.

"Nájomné bytové domy budú v budúcnosti súčasťou ucelenej lokality v rámci plánovanej hromadnej a individuálnej bytovej výstavby," uviedla ďalej obec v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Domy chce obec postaviť postupne, a to na svojich pozemkoch, ktoré sú vedené ako orná pôda. Lokalita vyplýva z požiadaviek predstaviteľov obecného úradu, investora a priestorových možností parciel určených na výstavbu.

Návrh počíta s výstavbou rovnakých objektov, z ktorých každý bude obsahovať šesť trojizbových, šesť dvojizbových a štyri jednoizbové byty. Celkom by tak mal priniesť 48 bytových jednotiek. "Objekty budú nepodpivničené, s troma nadzemnými podlažiami, kde tretie nadzemné podlažie bude riešené ako obytné podkrovie," doplnila obec.

"Malinová ako rozvíjajúca sa moderná obec na Slovensku plánuje udržať svojich obyvateľov, a preto sa snaží vytvárať im čo najvhodnejšie podmienky pre život, vrátane zabezpečenia bývania. Súčasne sa vďaka podpore obce vytvárajú príležitosti pre nové rodiny, ktoré môžu zlepšiť demografické ukazovatele," zdôvodnila samospráva.

Celkové predpokladané investičné náklady vrátane infraštruktúry obec odhadla na 3,4 milióna eur.