Dva dôvody prečo dnes máme ekonomiku citlivú na sadzby

Pridajte názor  
Dva dôvody prečo dnes máme ekonomiku citlivú na sadzby
Zdroj: natixis
Foto: getty images


23. 6. 2020 - Hlavný ekonóm francúzskej investičnej banky Natixis, Patrick Artus, je presvedčený, že za ekonomikou vysoko citlivou na sadzby, sú dva jednoduché dôvody.

Prvým je, že vo vyspelých krajinách rastie dlh súkromného aj verejného sektora. Druhým, že dochádza k nafukovaniu bublín na trhoch s investičnými aktívami.

K prudkému nárastu zadlžovania krajín došlo po roku 2008, nasledovalo obdobie stabilizácie na úrovni pod 120 % HDP. Posledné mesiace ale priniesli opäť prudký rast verejného dlhu.

Dva dôvody prečo dnes máme ekonomiku citlivú na sadzby

Dlh domácnosti tak markantne nerastie, ale drží sa na vysokej úrovni.

Dva dôvody prečo dnes máme ekonomiku citlivú na sadzby


Stimulačná monetárna politika vedie podľa ekonóma v súčasnom prostredí k nafukovaniu bublín na trhoch s investičnými aktívami, a to najmä čo sa týka akcií a nehnuteľností. Covid-19 a súčasný vývoj v ekonomike pritom vedú k ešte väčšiemu rastu dlhov a monetárnej stimulácii. Dostávame sa tak do situácie, "kedy by mal rast sadzieb drastický dopad." Podľa Artusa to znamená, že centrálne banky budú pod tlakom držať sadzby nízko aj v prípade, že sa zdvihne tempo rastu.