Straty naprieč ekonomikou: Kto má, a kto nemá vyjednávaciu silu

Diskusia 1  
Straty naprieč ekonomikou: Kto má, a kto nemá vyjednávaciu silu
Zdroj: natixis
Foto: getty images


18. 6. 2020 - Súčasná kríza vyvolaná pandémiou pravdepodobne spôsobí dlhodobý pokles príjmov vo všetkých sektoroch ekonomiky. Ekonómovia banky Natixis sa domnievajú, že najviac ale zasiahne tie časti, ktoré majú najmenšiu vyjednávaciu silu.

Firemný sektor
Podľa ekonómov má dobrú vyjednávaciu pozíciu, pretože môže prepúšťať a znižovať mzdy. Vlády sa takéhoto vývoja obávajú. Tento vzťah sa prejavil po poslednej finančnej kríze, kedy sa firmám vďaka vládnej politike a pomoci podarilo rýchlo obnoviť svoju ziskovosť aj napriek tomu, že ekonomická aktivita prechádzala len tlmeným oživením.

Banky a domácnosti
Ich vyjednávaciu silu zvyšujú v demokraciách populistické politické strany, ale aj všeobecné obavy zo spoločenských kríz. Vlády sa preto snažia zabrániť prepadu príjmov domácností a vysokej nezamestnanosti, čo sa po minulej kríze prejavilo tým, že tieto príjmy klesli menej ako produkt. A podobne tomu bude podľa ekonómov Natixis aj teraz.

Vlády
Kým zostane ekonomická aktivita utlmená, je pravdepodobné, že najväčšiu časť tlaku ponesú vlády. Ich rozpočtové deficity zostanú vysoké a dlhy budú znateľne rásť. To bude mať niekoľko dôsledkov, vrátane uvoľnenej monetárnej politiky, ktorá zase bude tlačiť hore ceny investičných aktív.

Straty naprieč ekonomikou: Kto má, a kto nemá vyjednávaciu silu